Danh sách tiểu hành tinh/296701–296800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296701 2009 SS278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296702 2009 SD282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296703 2009 SZ284 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296704 2009 SA291 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296705 2009 SW296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296706 2009 SG306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296707 2009 SK313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296708 2009 SN314 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296709 2009 SV320 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296710 2009 SX323 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
296711 2009 SF327 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296712 2009 SA330 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296713 2009 SQ331 19/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
296714 2009 SL335 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
296715 2009 SQ337 28/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
296716 2009 SP342 16/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
296717 2009 SX344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296718 2009 ST346 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
296719 2009 SH349 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296720 2009 SX349 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296721 2009 SE351 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296722 2009 SJ352 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296723 2009 SD353 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296724 2009 SL353 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
296725 2009 SW354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296726 2009 SA356 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
296727 2009 SO359 23/09/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
296728 2009 SQ360 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
296729 2009 SF361 28/09/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
296730 2009 TD3 09/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
296731 2009 TK10 14/10/2009 Nazaret G. Muler 5,5 km MPC · JPL
296732 2009 TP11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
296733 2009 TT14 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
296734 2009 TH16 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
296735 2009 TT17 15/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
296736 2009 TH20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296737 2009 TS20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
296738 2009 TO25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
296739 2009 TY26 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296740 2009 TD31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296741 2009 TO34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296742 2009 TR35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
296743 2009 TQ41 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
296744 2009 TZ43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
296745 2009 TL46 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
296746 2009 UV 16/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
296747 2009 UB1 17/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,5 km MPC · JPL
296748 2009 UT1 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296749 2009 UH12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
296750 2009 UW13 19/10/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
296751 2009 UX13 19/10/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
296752 2009 UB14 19/10/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
296753 Mustafamahmoud 2009 UP14 19/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,9 km MPC · JPL
296754 2009 UM24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
296755 2009 UV27 22/10/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
296756 2009 UY27 22/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
296757 2009 US29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
296758 2009 UM33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
296759 2009 UD34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296760 2009 UP35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
296761 2009 UP41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296762 2009 UH45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
296763 2009 UB51 22/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
296764 2009 UH68 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296765 2009 UR69 21/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296766 2009 UP76 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296767 2009 UR79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296768 2009 UM80 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296769 2009 UQ82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
296770 2009 UA84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
296771 2009 UF88 21/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
296772 2009 UE100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296773 2009 UO103 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296774 2009 UG121 24/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 12 km MPC · JPL
296775 2009 UW121 25/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
296776 2009 UG127 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
296777 2009 UX130 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
296778 2009 UJ132 16/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296779 2009 UW135 29/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
296780 2009 UB140 27/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
296781 2009 UH143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
296782 2009 UW148 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296783 2009 UT151 16/10/2009 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
296784 2009 UU151 16/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
296785 2009 UA153 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296786 2009 UX153 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
296787 2009 UR154 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
296788 2009 VP1 09/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 890 m MPC · JPL
296789 2009 VX9 08/11/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296790 2009 VQ18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296791 2009 VV18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296792 2009 VF24 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
296793 2009 VL25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 18 km MPC · JPL
296794 2009 VS29 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296795 2009 VY34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296796 2009 VK35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
296797 2009 VA38 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
296798 2009 VX38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296799 2009 VT41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296800 2009 VQ48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL