Danh sách tiểu hành tinh/297601–297700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297601 2001 SC215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297602 2001 SX217 19/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297603 2001 SW219 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297604 2001 SU220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297605 2001 SW223 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297606 2001 SV226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297607 2001 SQ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297608 2001 SR239 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297609 2001 SN274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297610 2001 SO301 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297611 2001 SN319 21/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297612 2001 SQ328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
297613 2001 ST347 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297614 2001 SZ348 28/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
297615 2001 SY354 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297616 2001 TS3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297617 2001 TZ16 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
297618 2001 TM22 13/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
297619 2001 TO31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297620 2001 TQ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
297621 2001 TZ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297622 2001 TB40 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297623 2001 TV50 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297624 2001 TQ53 13/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
297625 2001 TC69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297626 2001 TB70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297627 2001 TT81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297628 2001 TR85 14/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297629 2001 TC86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297630 2001 TQ88 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297631 2001 TJ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297632 2001 TX90 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297633 2001 TP91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297634 2001 TL95 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297635 2001 TJ122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297636 2001 TE130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297637 2001 TX140 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
297638 2001 TM145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
297639 2001 TA148 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
297640 2001 TZ154 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
297641 2001 TF155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297642 2001 TP157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
297643 2001 TE161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
297644 2001 TJ176 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
297645 2001 TP181 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297646 2001 TF190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297647 2001 TK199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
297648 2001 TO201 11/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
297649 2001 TQ203 11/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297650 2001 TA213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297651 2001 TY215 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
297652 2001 TV228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297653 2001 TZ229 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297654 2001 TN235 15/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
297655 2001 TF240 11/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
297656 2001 TU253 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
297657 2001 TS258 10/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
297658 2001 TL259 08/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
297659 2001 TR261 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
297660 2001 UE25 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297661 2001 UT27 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297662 2001 UT36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297663 2001 US45 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297664 2001 UP53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
297665 2001 UJ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297666 2001 US67 20/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
297667 2001 UJ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297668 2001 UK79 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297669 2001 UC81 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
297670 2001 UO81 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297671 2001 UA88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297672 2001 UL95 19/10/2001 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
297673 2001 UJ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297674 2001 UD114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
297675 2001 UJ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297676 2001 UT131 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297677 2001 UG135 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297678 2001 UW139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297679 2001 UK144 23/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297680 2001 US144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297681 2001 UF148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297682 2001 UK159 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297683 2001 UD171 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297684 2001 UC173 18/10/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
297685 2001 UU174 19/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
297686 2001 UD183 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297687 2001 UL204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
297688 2001 UO206 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297689 2001 UC207 20/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
297690 2001 UZ217 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297691 2001 UE220 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
297692 2001 UN228 29/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
297693 2001 UR230 25/10/2001 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
297694 2001 UU230 16/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
297695 2001 VK34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297696 2001 VT37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297697 2001 VS39 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297698 2001 VX41 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297699 2001 VJ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297700 2001 VQ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL