Danh sách tiểu hành tinh/297401–297500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297401 2000 QA199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297402 2000 QJ203 29/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
297403 2000 QD206 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
297404 2000 QN227 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297405 2000 QV243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
297406 2000 QF245 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 760 m MPC · JPL
297407 2000 RZ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297408 2000 RU36 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297409 Mållgan 2000 RE39 01/09/2000 Saltsjöbaden A. Brandeker 860 m MPC · JPL
297410 2000 RR81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297411 2000 RB107 03/09/2000 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
297412 2000 SJ1 18/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
297413 2000 SE17 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
297414 2000 SR18 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297415 2000 SH26 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297416 2000 SJ30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297417 2000 SD42 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297418 2000 SP43 25/09/2000 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
297419 2000 SW45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297420 2000 SO48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297421 2000 SP51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
297422 2000 SO59 24/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297423 2000 SP59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297424 2000 SC68 24/09/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
297425 2000 SK75 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297426 2000 SZ82 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
297427 2000 SZ89 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297428 2000 SB92 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297429 2000 SH94 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297430 2000 SU96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297431 2000 SO98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297432 2000 SD99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297433 2000 SK109 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297434 2000 SA158 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
297435 2000 SB164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297436 2000 SS171 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
297437 2000 SK173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297438 2000 SJ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297439 2000 SX174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297440 2000 SE175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297441 2000 SJ188 21/09/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
297442 2000 SF191 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
297443 2000 SC197 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297444 2000 SE207 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297445 2000 SQ214 26/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
297446 2000 SU218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297447 2000 SF239 27/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
297448 2000 SW240 27/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297449 2000 SN245 24/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
297450 2000 SS249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297451 2000 SC250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297452 2000 SD252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297453 2000 SP253 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297454 2000 SD262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297455 2000 SZ267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297456 2000 SD276 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297457 2000 SG279 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297458 2000 SO290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
297459 2000 SG292 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297460 2000 SV300 28/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
297461 2000 SF309 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297462 2000 SV310 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
297463 2000 SD318 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
297464 2000 SP323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297465 2000 SZ327 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297466 2000 SV329 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
297467 2000 SQ330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
297468 2000 SV343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297469 2000 SX343 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
297470 2000 SD349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
297471 2000 TA5 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
297472 2000 TT21 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297473 2000 TX21 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297474 2000 TT27 03/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297475 2000 TS30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
297476 2000 TX31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
297477 2000 TV41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297478 2000 TW58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
297479 2000 TB61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
297480 2000 TC61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
297481 2000 TQ66 01/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
297482 2000 UH3 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297483 2000 UA14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
297484 2000 UJ15 29/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,0 km MPC · JPL
297485 2000 UB25 24/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297486 2000 UL28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297487 2000 UA33 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297488 2000 UL33 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297489 2000 UL57 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297490 2000 UK69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
297491 2000 UT93 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
297492 2000 VR13 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
297493 2000 VQ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297494 2000 VK22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297495 2000 VT22 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
297496 2000 WT3 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297497 2000 WG4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297498 2000 WH45 21/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
297499 2000 WB47 21/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
297500 2000 WH51 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL