Danh sách tiểu hành tinh/297301–297400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297301 1998 SQ20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297302 1998 SB38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297303 1998 SK86 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297304 1998 SQ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
297305 1998 TT8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297306 1998 TR10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
297307 1998 TQ20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297308 1998 TH21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297309 1998 UJ18 20/10/1998 Xinglong SCAP 920 m MPC · JPL
297310 1998 UK28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
297311 1998 VR4 11/11/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
297312 1998 WW3 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297313 1998 WF42 19/11/1998 Caussols ODAS 650 m MPC · JPL
297314 1998 XV2 07/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 750 m MPC · JPL
297315 1999 BV31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297316 1999 HV7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297317 1999 HH10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297318 1999 TV4 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
297319 1999 TR39 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
297320 1999 TV163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297321 1999 TU178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297322 1999 TB180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297323 1999 TE211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297324 1999 TU213 15/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297325 1999 TX217 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
297326 1999 TP246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
297327 1999 TQ290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
297328 1999 US35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297329 1999 VY26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297330 1999 VW99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297331 1999 VZ132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297332 1999 VH147 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297333 1999 VE168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297334 1999 VN175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297335 1999 VH190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297336 1999 VR206 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297337 1999 WH13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297338 1999 WR15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
297339 1999 WY25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297340 1999 XY39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297341 1999 XR102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297342 1999 XM103 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297343 1999 XU140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297344 1999 XK146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297345 1999 XY151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297346 1999 XP179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297347 1999 XK196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297348 1999 XR244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297349 1999 XR245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297350 1999 YX12 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297351 1999 YP16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
297352 2000 AO19 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
297353 2000 AV24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297354 2000 AB147 07/01/2000 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
297355 2000 BM2 25/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297356 2000 BG46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297357 2000 BQ48 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297358 2000 CT19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297359 2000 CL106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
297360 2000 CH119 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
297361 2000 CE131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297362 2000 CT140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
297363 2000 DG11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
297364 2000 DS16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
297365 2000 DO46 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297366 2000 DP49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297367 2000 DV49 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
297368 2000 DH90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297369 2000 EY35 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297370 2000 EO175 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
297371 2000 FC51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297372 2000 GJ88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
297373 2000 GN170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
297374 2000 HA95 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
297375 2000 JE8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
297376 2000 JX42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
297377 2000 KC37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297378 2000 KR44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
297379 2000 OR40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297380 2000 OS49 31/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
297381 2000 PL27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297382 2000 QC 21/08/2000 Emerald Lane L. Ball 4,4 km MPC · JPL
297383 2000 QO1 23/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
297384 2000 QB13 24/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
297385 2000 QW16 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
297386 2000 QW17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297387 2000 QC52 24/08/2000 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
297388 2000 QM61 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
297389 2000 QE81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297390 2000 QR90 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
297391 2000 QT90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297392 2000 QG108 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297393 2000 QK109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297394 2000 QZ115 26/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
297395 2000 QA125 29/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
297396 2000 QC130 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297397 2000 QL174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
297398 2000 QL177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
297399 2000 QS184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
297400 2000 QG193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL