Danh sách tiểu hành tinh/298401–298500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298401 2003 SS261 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298402 2003 SC263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298403 2003 SK268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
298404 2003 SD269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,0 km MPC · JPL
298405 2003 SE270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
298406 2003 SZ270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298407 2003 SU271 26/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298408 2003 SL280 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298409 2003 SR294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
298410 2003 SK296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
298411 2003 SQ296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298412 2003 SB304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298413 2003 SH307 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298414 2003 ST307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298415 2003 SF322 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
298416 2003 SO322 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298417 2003 SK325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
298418 2003 SW331 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298419 2003 SP346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298420 2003 SO361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
298421 2003 SR380 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
298422 2003 SV406 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
298423 2003 SB407 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
298424 2003 SG423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298425 2003 TU 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
298426 2003 TJ12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
298427 2003 TW15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
298428 2003 TR51 05/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298429 2003 TN53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298430 2003 TF57 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298431 2003 TO58 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298432 2003 UY1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298433 2003 US10 19/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298434 2003 UT10 19/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298435 2003 UO13 19/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
298436 2003 UG16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
298437 2003 UN19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,5 km MPC · JPL
298438 2003 UU20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298439 2003 UB24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,3 km MPC · JPL
298440 2003 UQ28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
298441 2003 UW31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
298442 2003 UQ34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298443 2003 UV36 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298444 2003 UD46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298445 2003 US53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298446 2003 UQ55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298447 2003 UE56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
298448 2003 UM58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298449 2003 US64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298450 2003 UH68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298451 2003 UF73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298452 2003 UF76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298453 2003 UA78 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298454 2003 UG84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298455 2003 UC89 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298456 2003 UV95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
298457 2003 UF109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298458 2003 UX119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298459 2003 UY126 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298460 2003 UF128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298461 2003 UV128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
298462 2003 UJ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
298463 2003 UM145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298464 2003 UL150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298465 2003 UG151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298466 2003 UQ158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298467 2003 UW169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298468 2003 UW188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298469 2003 UE197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298470 2003 UY199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298471 2003 UA201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298472 2003 UO202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298473 2003 UT205 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298474 2003 UW205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
298475 2003 UY211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298476 2003 UE212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298477 2003 UZ215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298478 2003 UR218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298479 2003 UH225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298480 2003 UN227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298481 2003 UZ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298482 2003 UW238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298483 2003 UL249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298484 2003 UQ261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
298485 2003 UT261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298486 2003 UK264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298487 2003 US264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298488 2003 UY265 27/10/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
298489 2003 UX266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298490 2003 UR268 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298491 2003 UD276 29/10/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
298492 2003 UO276 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298493 2003 UP280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298494 2003 US282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
298495 2003 UB287 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
298496 2003 UG315 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
298497 2003 UW343 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298498 2003 UD345 19/10/2003 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
298499 2003 UU367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298500 2003 US373 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL