Danh sách tiểu hành tinh/296401–296500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296401 2009 FF75 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296402 2009 GF1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
296403 2009 GQ1 05/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
296404 2009 GT1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 770 m MPC · JPL
296405 2009 GE2 05/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
296406 2009 GO3 15/04/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
296407 2009 GY3 05/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
296408 2009 GV4 15/04/2009 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
296409 2009 GC5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296410 2009 GK5 02/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
296411 2009 GX5 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
296412 2009 HA1 16/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
296413 2009 HO1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296414 2009 HT1 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
296415 2009 HF3 16/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
296416 2009 HK3 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296417 2009 HT3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296418 2009 HE4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296419 2009 HT4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296420 2009 HT14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296421 2009 HQ18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296422 2009 HY18 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296423 2009 HO22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
296424 2009 HM31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296425 2009 HZ35 20/04/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
296426 2009 HQ36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
296427 2009 HD37 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296428 2009 HM39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
296429 2009 HB41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296430 2009 HU41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296431 2009 HS42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296432 2009 HN43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296433 2009 HG45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
296434 2009 HD47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296435 2009 HH48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296436 2009 HJ48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296437 2009 HY48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
296438 2009 HZ48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296439 2009 HA49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296440 2009 HP51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296441 2009 HQ51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296442 2009 HV53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296443 2009 HL54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296444 2009 HS54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296445 2009 HQ57 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296446 2009 HF58 24/04/2009 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
296447 2009 HG58 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
296448 2009 HE59 21/04/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,7 km MPC · JPL
296449 2009 HM59 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
296450 2009 HL64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296451 2009 HS64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
296452 2009 HY64 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
296453 2009 HD65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296454 2009 HJ65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296455 2009 HR73 18/04/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
296456 2009 HY73 19/04/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
296457 2009 HQ76 26/04/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
296458 2009 HJ79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296459 2009 HN79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296460 2009 HQ80 28/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296461 2009 HY80 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
296462 Corylachlan 2009 HZ81 23/04/2009 Zadko M. Todd 1,5 km MPC · JPL
296463 2009 HT83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296464 2009 HC84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296465 2009 HK88 24/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
296466 2009 HU88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
296467 2009 HO89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296468 2009 HV90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
296469 2009 HB91 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
296470 2009 HG92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296471 2009 HS93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296472 2009 HA94 28/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
296473 2009 HX95 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296474 2009 HN97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296475 2009 HA98 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
296476 2009 HB98 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296477 2009 HS99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
296478 2009 HP101 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296479 2009 HR101 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296480 2009 HW101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296481 2009 HM102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296482 2009 HX102 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296483 2009 HJ103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296484 2009 HW103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
296485 2009 HP104 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296486 2009 HT105 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
296487 2009 HX105 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296488 2009 JX 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
296489 2009 JY 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
296490 2009 JD1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
296491 2009 JH1 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
296492 2009 JS1 02/05/2009 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
296493 2009 JB2 02/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
296494 2009 JC2 02/05/2009 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
296495 2009 JF4 14/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
296496 2009 JL6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296497 2009 JY10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296498 2009 JB12 15/05/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
296499 2009 JO15 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296500 2009 JZ15 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL