Danh sách tiểu hành tinh/29601–29700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29601 1998 KK31 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
29602 1998 LA2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
29603 1998 MO44 19/06/1998 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
29604 1998 QX5 24/08/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
29605 Joshuacolwell 1998 QF54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
29606 1998 QN94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29607 Jakehecla 1998 QZ97 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29608 1998 RP50 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
29609 Claudiahuang 1998 RY54 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29610 Iyengar 1998 RO60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29611 1998 RO77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
29612 Cindyjiang 1998 RR77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29613 Charlespicard 1998 SB2 16/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
29614 Sheller 1998 SR35 22/09/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
29615 1998 SL47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
29616 1998 SG64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29617 1998 SK108 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29618 Jinandrew 1998 SL124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29619 Kapurubandage 1998 SO134 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
29620 Gurbanikaur 1998 SM140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29621 1998 SY141 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
29622 1998 SM145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
29623 1998 SR164 30/09/1998 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
29624 Sugiyama 1998 TA 02/10/1998 Mishima M. Akiyama 4,2 km MPC · JPL
29625 1998 TF7 14/10/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
29626 1998 TV12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
29627 1998 TX12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
29628 Fedorets 1998 TX30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
29629 1998 UP16 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
29630 1998 UN32 29/10/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29631 Ryankenny 1998 UV35 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29632 1998 UR44 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
29633 Weatherwax 1998 VH2 10/11/ 1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
29634 1998 VB3 10/11/ 1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
29635 1998 VP5 09/11/ 1998 Gekko T. Kagawa 2,7 km MPC · JPL
29636 1998 VH6 11/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
29637 1998 VN11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29638 Eeshakhare 1998 VX19 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29639 1998 VO22 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29640 1998 VQ22 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29641 Kaikloepfer 1998 VA26 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29642 Archiekong 1998 VY27 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
29643 Plücker 1998 VR31 15/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
29644 1998 VA33 11/11/ 1998 Chichibu N. Satō 2,3 km MPC · JPL
29645 Kutsenok 1998 VX37 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29646 Polya 1998 WJ 16/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
29647 Poncelet 1998 WY 17/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
29648 1998 WM3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29649 1998 WP6 23/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29650 Toldy 1998 WR6 23/11/ 1998 Modra A. Galád, P. Kolény 1,6 km MPC · JPL
29651 1998 WA9 22/11/ 1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
29652 1998 WD9 26/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
29653 1998 WG9 27/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
29654 Michaellaue 1998 WW9 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29655 Yarimlee 1998 WH10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29656 Leejoseph 1998 WA12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29657 Andreali 1998 WD12 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
29658 Henrylin 1998 WR17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29659 Zeyuliu 1998 WY17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29660 Jessmacalpine 1998 WE20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29661 1998 WT20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29662 1998 WD23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29663 Evanmackay 1998 WH23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
29664 1998 WY23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29665 1998 WD24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
29666 1998 WC31 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
29667 1998 XF 01/12/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29668 Ipf 1998 XO 09/12/1998 Kleť M. Tichý 3,6 km MPC · JPL
29669 1998 XZ3 11/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
29670 1998 XS4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
29671 1998 XX8 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
29672 Salvo 1998 XG9 12/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,1 km MPC · JPL
29673 1998 XK11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
29674 Raušal 1998 XO12 15/12/1998 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
29675 1998 XV15 15/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
29676 1998 XW15 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29677 1998 XL17 15/12/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
29678 1998 XZ18 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
29679 1998 XF23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
29680 1998 XM27 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29681 Saramanshad 1998 XT47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29682 1998 XR48 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29683 1998 XO50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29684 1998 XF51 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
29685 Soibamansoor 1998 XG53 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29686 Raymondmaung 1998 XO53 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29687 Mohdreza 1998 XL78 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29688 1998 XM92 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29689 1998 XY93 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
29690 Nistala 1998 XM94 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29691 1998 XH96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 5,0 km MPC · JPL
29692 1998 XE97 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 2,2 km MPC · JPL
29693 1998 YC 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
29694 1998 YG 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
29695 1998 YH 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
29696 Distasio 1998 YN 16/12/1998 Caussols ODAS 10 km MPC · JPL
29697 1998 YR1 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
29698 1998 YE3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
29699 1998 YF4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
29700 Salmon 1998 YU5 19/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL