Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/28701–28800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28701 2000 GK90 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28702 2000 GH91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28703 2000 GM91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28704 2000 GU91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28705 Michaelbecker 2000 GW91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28706 2000 GC93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28707 Drewbecker 2000 GZ94 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28708 2000 GR95 06/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28709 2000 GY96 06/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28710 Rebeccab 2000 GY100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28711 Emmaburnett 2000 GE101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28712 Elizabethcorn 2000 GT102 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28713 2000 GW102 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28714 Gandall 2000 GY102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28715 Garimella 2000 GW103 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28716 Calebgonser 2000 GP104 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28717 2000 GT106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28718 Rivergrace 2000 GH107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28719 Sahoolahan 2000 GN107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28720 Krystalrose 2000 GV107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28721 2000 GW107 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28722 Dhruviyer 2000 GN108 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28723 Cameronjones 2000 GX108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28724 2000 GG111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28725 2000 GB113 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28726 Kailey-Steiner 2000 GM113 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28727 2000 GO113 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28728 2000 GX121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
28729 Moivre 2000 GF123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
28730 2000 GU123 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28731 2000 GX123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28732 Rheakamat 2000 GF124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28733 2000 GY124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28734 Austinmccoy 2000 GK125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28735 2000 GX125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28736 2000 GE133 12/04/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
28737 Mohindra 2000 GR133 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28738 Carolinolan 2000 GQ135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28739 Julisauer 2000 GW135 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28740 Nathansperry 2000 GZ135 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28741 2000 GJ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28742 Hannahsteele 2000 GA137 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28743 2000 GO142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
28744 2000 GK143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28745 2000 GV144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
28746 2000 GB148 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28747 Swintosky 2000 GF151 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28748 2000 GH161 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28749 2000 GP161 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28750 Brennawallin 2000 GN165 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28751 2000 GT167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
28752 2000 GZ176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28753 2000 HA 18/04/2000 Modra L. Kornoš, A. Galád 4,9 km MPC · JPL
28754 2000 HV1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
28755 2000 HK4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28756 2000 HA6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
28757 Seanweber 2000 HQ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28758 2000 HE10 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28759 Joshwentzel 2000 HD11 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28760 Grantwomble 2000 HN12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28761 2000 HU12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28762 2000 HG13 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28763 2000 HK13 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28764 2000 HS13 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
28765 Katherinewu 2000 HY13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28766 Monge 2000 HP14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
28767 2000 HA17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
28768 2000 HP21 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28769 2000 HC26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28770 Sarahrines 2000 HC27 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28771 2000 HF32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28772 2000 HE34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
28773 2000 HU35 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28774 2000 HO36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28775 2000 HE37 28/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28776 2000 HC41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28777 2000 HK41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28778 Michdelucia 2000 HG46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28779 Acthieke 2000 HV46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28780 Lisadeaver 2000 HD47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28781 Timothylohr 2000 HS48 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28782 Mechling 2000 HE49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28783 2000 HH49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28784 Deringer 2000 HT51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
28785 Woodjohn 2000 HN52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28786 2000 HA54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28787 Peterpinko 2000 HR54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28788 Hayes-Gehrke 2000 HW57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28789 2000 HE58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
28790 2000 HK58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
28791 Edithsykeslowell 2000 HW59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28792 Davidlowell 2000 HE61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
28793 Donaldpaul 2000 HM61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
28794 Crowley 2000 HG64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
28795 2000 HO64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
28796 2000 HW65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
28797 2000 HH68 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28798 2000 HJ69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
28799 2000 HB72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28800 Speth 2000 HV75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL