Danh sách tiểu hành tinh/297001–297100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297001 2010 FW28 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
297002 2010 FB30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297003 2010 FR30 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297004 2010 FP31 21/03/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,4 km MPC · JPL
297005 Ellirichter 2010 FY48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,3 km MPC · JPL
297006 2010 FN54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297007 2010 FF56 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
297008 2010 FZ82 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
297009 2010 FL84 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
297010 2010 FL87 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
297011 2010 FU88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
297012 2010 FY88 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297013 2010 FL90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
297014 2010 FV90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297015 2010 FU91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297016 2010 FT92 17/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
297017 2010 GY5 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297018 2010 GM11 02/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
297019 2010 GN23 01/04/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
297020 2010 GM26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297021 2010 GK29 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
297022 2010 GM31 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297023 2010 GY31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297024 2010 GB32 06/04/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
297025 2010 GA33 07/04/2010 Hagen Obs. M. Klein 6,5 km MPC · JPL
297026 Corton 2010 GJ33 07/04/2010 Sierra Stars M. Ory 980 m MPC · JPL
297027 2010 GG66 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
297028 2010 GH66 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
297029 2010 GW96 15/04/2010 Kachina J. Hobart 1,3 km MPC · JPL
297030 2010 GB106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297031 2010 GE106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
297032 2010 GJ106 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
297033 2010 GG109 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
297034 2010 GX113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
297035 2010 GV114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
297036 2010 GH124 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297037 2010 GU139 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
297038 2010 GP143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
297039 2010 GS146 08/04/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
297040 2010 GN158 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
297041 2010 GZ158 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
297042 2010 GX159 11/04/2010 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
297043 2010 GU160 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
297044 2010 HH13 18/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
297045 2010 HB20 17/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
297046 2010 HA21 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
297047 2010 HT21 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297048 2010 HD24 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
297049 2010 HS48 24/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
297050 2010 HY50 24/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
297051 2010 HA54 24/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
297052 2010 HB81 28/04/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
297053 2010 HG99 30/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
297054 2010 HP104 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297055 2010 HP107 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297056 2010 HA109 29/04/2010 WISE WISE 8,1 km MPC · JPL
297057 2010 HU111 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
297058 2010 JO 04/05/2010 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
297059 2010 JV 01/05/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
297060 2010 JF1 04/05/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,6 km MPC · JPL
297061 2010 JX1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
297062 2010 JC29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
297063 2010 JD34 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
297064 2010 JX34 04/05/2010 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
297065 2010 JA36 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
297066 2010 JB36 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297067 2010 JK36 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297068 2010 JR39 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
297069 2010 JC72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
297070 2010 JE73 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
297071 2010 JQ75 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297072 2010 JO86 11/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
297073 2010 JK116 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297074 2010 JS129 13/05/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
297075 2010 JD147 13/05/2010 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
297076 2010 JE152 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
297077 2010 JQ152 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
297078 2010 JJ173 31/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
297079 2010 JH176 04/05/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
297080 2010 KV3 16/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
297081 2010 KE10 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
297082 Bygott 2010 KB21 17/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297083 2010 KA26 18/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297084 2010 KL36 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
297085 2010 KO51 22/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
297086 2010 KY55 23/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
297087 2010 KG63 23/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
297088 2010 KM70 24/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
297089 2010 KJ117 17/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
297090 2010 KK123 31/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
297091 2010 LS111 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
297092 2010 LB122 14/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
297093 2010 MD 16/06/2010 Sandlot G. Hug 2,1 km MPC · JPL
297094 2010 MH31 20/12/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
297095 2010 MB37 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
297096 2010 MC41 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
297097 2010 ML43 22/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
297098 2010 MA45 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
297099 2010 MD112 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
297100 2010 NR3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL