Danh sách tiểu hành tinh/297101–297200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
297101 2010 NH58 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
297102 2010 OA29 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
297103 2010 OO53 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
297104 2010 OX60 23/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
297105 2010 OH91 27/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
297106 2010 OH93 23/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
297107 2010 OY94 28/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
297108 2010 OM96 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
297109 2010 OT99 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297110 2010 PM48 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
297111 2010 PY65 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
297112 2010 PS74 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
297113 2010 PP76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297114 2010 RU43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297115 2010 RX47 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297116 2010 RB72 09/09/1977 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
297117 2010 RY108 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
297118 2010 RY116 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297119 2010 RZ118 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
297120 2010 RO125 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
297121 2010 RB126 09/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
297122 2010 RS126 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
297123 2010 RM136 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
297124 2010 RM152 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297125 2010 RV166 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
297126 2010 RC174 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
297127 2010 RD179 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297128 2010 SY2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297129 2010 SL11 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
297130 2010 SN20 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297131 2010 ST33 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297132 2010 TJ2 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
297133 2010 TU27 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297134 2010 TK37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
297135 2010 TD38 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
297136 2010 TH38 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
297137 2010 TS38 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297138 2010 TB79 20/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
297139 2010 TK90 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
297140 2010 TY127 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297141 2010 TU145 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
297142 2010 TZ163 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
297143 2010 TV173 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
297144 2010 TM177 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297145 2010 TN177 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
297146 2010 UF 03/02/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
297147 2010 UB6 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297148 2010 UD11 04/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
297149 2010 UR26 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
297150 2010 UN27 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297151 2010 UW34 10/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
297152 2010 UQ56 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,5 km MPC · JPL
297153 2010 UU59 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297154 2010 UE60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
297155 2010 UV66 20/12/2009 Kitt Peak Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297156 2010 UC81 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
297157 2010 UE81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
297158 2010 UW99 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
297159 2010 VN13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
297160 2010 VG22 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
297161 Subuchin 2010 VU26 29/02/2008 XuYi PMO NEO 890 m MPC · JPL
297162 2010 VY27 19/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
297163 2010 VT36 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
297164 2010 VA37 08/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
297165 2010 VF57 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
297166 2010 VY57 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
297167 2010 VS81 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
297168 2010 VW81 21/11/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
297169 2010 VK99 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
297170 2010 VE103 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
297171 2010 VD112 18/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
297172 2010 VU112 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
297173 2010 VC113 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
297174 2010 VB136 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
297175 2010 VF169 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
297176 2010 VX171 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
297177 2010 VC187 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
297178 2010 WF24 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
297179 2010 WB34 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
297180 2010 WM38 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
297181 2010 WJ47 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297182 2010 WD49 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
297183 2010 WL53 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
297184 2010 WS55 26/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
297185 2010 WO69 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
297186 2010 XD3 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
297187 2010 XN17 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297188 2010 XS35 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
297189 2010 XZ35 12/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
297190 2010 XM38 22/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
297191 2010 XZ41 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
297192 2010 XO63 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
297193 2010 XZ66 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
297194 2010 XX68 26/07/2006 Siding Spring SSS 15 km MPC · JPL
297195 2010 XS76 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
297196 2011 AY26 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,6 km MPC · JPL
297197 2011 AE30 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
297198 2011 AB34 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
297199 2011 AS56 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
297200 2011 BS99 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL