Danh sách tiểu hành tinh/295901–296000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295901 2008 WT86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295902 2008 WB87 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
295903 2008 WO90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295904 2008 WP92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 15 km MPC · JPL
295905 2008 WB93 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
295906 2008 WB94 24/11/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 2,6 km MPC · JPL
295907 2008 WK94 27/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
295908 2008 WN96 30/11/2008 Plana F. Fratev 860 m MPC · JPL
295909 2008 WE100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295910 2008 WN100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
295911 2008 WN102 19/11/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
295912 2008 WZ105 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295913 2008 WM106 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295914 2008 WD110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295915 2008 WN113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295916 2008 WX126 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295917 2008 WZ126 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295918 2008 WQ128 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295919 2008 WL130 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295920 2008 WQ133 18/11/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
295921 2008 WH134 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295922 2008 WH135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295923 2008 WP135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295924 2008 WL136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295925 2008 WS137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295926 2008 WV137 24/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
295927 2008 WZ137 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
295928 2008 WM138 22/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
295929 2008 XF2 01/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
295930 2008 XQ4 03/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
295931 2008 XE5 07/12/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
295932 2008 XU5 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
295933 2008 XB6 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
295934 2008 XY6 07/12/2008 Marly P. Kocher 1,8 km MPC · JPL
295935 2008 XD7 15/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 980 m MPC · JPL
295936 2008 XD11 01/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
295937 2008 XT13 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
295938 2008 XH14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295939 2008 XJ14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295940 2008 XF17 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
295941 2008 XR20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295942 2008 XD25 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295943 2008 XN30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
295944 2008 XF38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295945 2008 XL45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295946 2008 XM45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
295947 2008 XL48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295948 2008 XS48 04/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
295949 2008 XB49 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295950 2008 XG50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
295951 2008 XM53 06/12/2008 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
295952 2008 XD54 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
295953 2008 XG55 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295954 2008 XJ55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295955 2008 XL55 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
295956 2008 YV2 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
295957 2008 YB4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 3,7 km MPC · JPL
295958 2008 YK4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 850 m MPC · JPL
295959 2008 YD10 20/12/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
295960 2008 YF19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295961 2008 YJ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295962 2008 YD20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295963 2008 YH20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295964 2008 YX20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295965 2008 YM22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
295966 2008 YV23 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,7 km MPC · JPL
295967 2008 YF25 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
295968 2008 YO25 24/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
295969 2008 YV26 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 910 m MPC · JPL
295970 2008 YR28 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
295971 2008 YV28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
295972 2008 YJ32 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
295973 2008 YF33 24/12/2008 Dauban F. Kugel 890 m MPC · JPL
295974 2008 YL35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295975 2008 YO35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295976 2008 YC36 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295977 2008 YX38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295978 2008 YR40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295979 2008 YX42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295980 2008 YA43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295981 2008 YV48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295982 2008 YY52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
295983 2008 YD58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295984 2008 YB59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295985 2008 YS60 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
295986 2008 YJ62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295987 2008 YA66 29/12/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
295988 2008 YC68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295989 2008 YG68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295990 2008 YO73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295991 2008 YF79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295992 2008 YR87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
295993 2008 YY89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295994 2008 YA92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295995 2008 YV93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295996 2008 YQ94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295997 2008 YR94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295998 2008 YM95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295999 2008 YY95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296000 2008 YF96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also