Danh sách tiểu hành tinh/295801–295900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295801 2008 UC291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295802 2008 UY291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295803 2008 UQ294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295804 2008 UE303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295805 2008 UK305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295806 2008 UW306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295807 2008 UA307 30/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
295808 2008 UH313 30/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295809 2008 UX316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
295810 2008 UB317 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295811 2008 UM321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295812 2008 UW324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295813 2008 UX326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295814 2008 US328 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295815 2008 UE330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
295816 2008 UV331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295817 2008 US335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295818 2008 UX335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295819 2008 UF336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295820 2008 UE337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295821 2008 UN338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295822 2008 UJ344 30/10/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
295823 2008 UU344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295824 2008 UX346 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295825 2008 UY348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295826 2008 UG349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295827 2008 UX351 24/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
295828 2008 UA353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295829 2008 UR355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295830 2008 UK360 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295831 2008 UK367 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
295832 2008 UO370 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295833 2008 UT370 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295834 2008 VC1 01/11/2008 Kitami K. Endate 3,9 km MPC · JPL
295835 2008 VO1 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
295836 2008 VX1 02/11/2008 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
295837 2008 VC3 03/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
295838 2008 VS6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295839 2008 VB10 02/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
295840 2008 VA12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295841 Gorbulin 2008 VT13 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
295842 2008 VN14 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
295843 2008 VX29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
295844 2008 VH39 02/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
295845 2008 VO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295846 2008 VY39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295847 2008 VB40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295848 2008 VX51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295849 2008 VS54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295850 2008 VB56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
295851 2008 VJ59 07/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295852 2008 VA62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
295853 2008 VG67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295854 2008 VX67 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295855 2008 VA68 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295856 2008 VR69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
295857 2008 VM74 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295858 2008 VO77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295859 2008 VR78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295860 2008 VF80 08/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
295861 2008 VL80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
295862 2008 WB1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295863 2008 WA4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295864 2008 WM5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295865 2008 WJ11 18/11/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295866 2008 WS11 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
295867 2008 WP13 19/11/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
295868 2008 WK16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295869 2008 WN22 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295870 2008 WR24 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
295871 2008 WJ27 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295872 2008 WM29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295873 2008 WG32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
295874 2008 WT32 20/11/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
295875 2008 WL38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295876 2008 WE40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295877 2008 WF42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295878 2008 WB44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295879 2008 WP47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295880 2008 WR47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295881 2008 WX49 18/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295882 2008 WK56 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295883 2008 WV59 18/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
295884 2008 WE62 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
295885 2008 WX65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295886 2008 WD67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295887 2008 WJ67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295888 2008 WM68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295889 2008 WO70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295890 2008 WW71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295891 2008 WD74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295892 2008 WS74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295893 2008 WM75 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
295894 2008 WZ76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
295895 2008 WT78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295896 2008 WO81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295897 2008 WH83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295898 2008 WT83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295899 2008 WG85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295900 2008 WY85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL