Danh sách tiểu hành tinh/295701–295800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295701 2008 TW174 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
295702 2008 TS183 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295703 2008 TQ185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295704 2008 TZ189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295705 2008 TB190 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295706 2008 UG3 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295707 2008 UA10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295708 2008 UC11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295709 2008 UY12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295710 2008 UM15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
295711 2008 UV26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
295712 2008 UG28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295713 2008 UT29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
295714 2008 UN33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295715 2008 UM34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295716 2008 UP35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
295717 2008 UY37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295718 2008 UN38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295719 2008 UD40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295720 2008 UT42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
295721 2008 UZ42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295722 2008 UU47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295723 2008 UR51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295724 2008 UD53 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295725 2008 UE54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295726 2008 UE58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295727 2008 UF60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295728 2008 UQ60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295729 2008 UG61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295730 2008 UD62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295731 2008 UO62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295732 2008 UP64 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
295733 2008 UW65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295734 2008 UE66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295735 2008 UY71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295736 2008 UD73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295737 2008 UW79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295738 2008 UT83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295739 2008 UM86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295740 2008 UL88 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
295741 2008 UJ94 26/10/2008 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
295742 2008 UF95 25/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
295743 2008 UK96 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
295744 2008 UC98 26/10/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
295745 2008 UH98 26/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
295746 2008 UN100 30/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 17 km MPC · JPL
295747 2008 UR113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295748 2008 UL114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295749 2008 UZ115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295750 2008 UN116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295751 2008 UW117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295752 2008 UP119 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295753 2008 UY129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295754 2008 UM131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295755 2008 UQ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295756 2008 UD144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295757 2008 UT146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295758 2008 UM147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295759 2008 UO151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295760 2008 UZ152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295761 2008 UL155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295762 2008 UN156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295763 2008 UQ158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295764 2008 UB160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295765 2008 UK163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295766 2008 UF164 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
295767 2008 UK170 24/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
295768 2008 UT171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295769 2008 UV180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295770 2008 UL181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
295771 2008 UD187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295772 2008 UG187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295773 2008 UR198 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
295774 2008 US200 27/10/2008 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
295775 2008 UO201 28/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
295776 2008 UY203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
295777 2008 UL204 28/10/2008 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
295778 2008 UZ207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295779 2008 UH208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295780 2008 UG213 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295781 2008 UQ216 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295782 2008 UD225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295783 2008 UN225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295784 2008 UB227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295785 2008 UE228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295786 2008 UG229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295787 2008 UT229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295788 2008 UY231 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295789 2008 US248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
295790 2008 UP255 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 860 m MPC · JPL
295791 2008 UF258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
295792 2008 UP258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295793 2008 UG268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
295794 2008 UH269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295795 2008 UA272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295796 2008 UV273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295797 2008 UR276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295798 2008 UL277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295799 2008 UY279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295800 2008 UR286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL