Danh sách tiểu hành tinh/296601–296700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296601 2009 RE57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296602 2009 RL60 14/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
296603 2009 RG62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296604 2009 RT63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296605 2009 RV69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296606 2009 RC70 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296607 2009 RV70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
296608 2009 RM73 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
296609 2009 RA75 14/09/2009 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
296610 2009 SV12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296611 2009 SH13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
296612 2009 SA19 18/09/2009 Nazaret G. Muler 980 m MPC · JPL
296613 2009 SY20 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296614 2009 SC21 17/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
296615 2009 SL21 21/09/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
296616 2009 SX28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
296617 2009 SW30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296618 2009 SY30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
296619 2009 SY35 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296620 2009 SJ40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296621 2009 SQ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296622 2009 SE46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296623 2009 SG47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296624 2009 SP50 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296625 2009 SY50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
296626 2009 SO53 17/09/2009 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
296627 2009 SU54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
296628 2009 SN58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296629 2009 SX59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
296630 2009 SK60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
296631 2009 SG61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
296632 2009 SZ65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296633 2009 SA70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
296634 2009 SX70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296635 2009 SA75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296636 2009 SR75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296637 2009 SR87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296638 Sergeibelov 2009 SD101 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 5,1 km MPC · JPL
296639 2009 SA102 23/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296640 2009 SA107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
296641 2009 ST109 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296642 2009 SE115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296643 2009 SF115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296644 2009 SE118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296645 2009 SG119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296646 2009 SY119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296647 2009 SR120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296648 2009 SG122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296649 2009 SH124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296650 2009 SC129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296651 2009 SH130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296652 2009 SC133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
296653 2009 SN135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296654 2009 SW135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
296655 2009 SS136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296656 2009 SD139 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
296657 2009 SY141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296658 2009 SS143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296659 2009 SZ143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296660 2009 ST149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
296661 2009 SK151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296662 2009 SH153 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296663 2009 SO154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296664 2009 SQ155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296665 2009 SS155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296666 2009 SQ156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
296667 2009 SM159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296668 2009 SY159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296669 2009 SG163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
296670 2009 SW163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296671 2009 SP170 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
296672 2009 SU173 18/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
296673 2009 ST183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296674 2009 SH188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296675 2009 SS189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296676 2009 ST191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296677 2009 SA208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296678 2009 SQ209 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
296679 2009 SD211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296680 2009 SA212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
296681 2009 SZ213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296682 2009 SM218 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296683 2009 SS227 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
296684 2009 SS229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296685 2009 SW235 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296686 2009 SN236 16/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296687 2009 SU238 16/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
296688 2009 SF240 17/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296689 2009 SD242 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
296690 2009 SM245 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296691 2009 SC246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
296692 2009 SV246 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
296693 2009 SD247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296694 2009 SV253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
296695 2009 SY254 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296696 2009 SJ265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
296697 2009 SD269 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
296698 2009 SF275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
296699 2009 SY276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296700 2009 SG277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL