Danh sách tiểu hành tinh/296501–296600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296501 2009 JL16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296502 2009 JM16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296503 2009 KW 16/05/2009 Sierra Stars R. Matson 1,5 km MPC · JPL
296504 2009 KM1 18/05/2009 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
296505 2009 KJ2 19/05/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
296506 2009 KL3 23/05/2009 Sierra Stars R. Matson 780 m MPC · JPL
296507 2009 KL4 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
296508 2009 KA8 27/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
296509 2009 KN9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296510 2009 KL11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
296511 2009 KF19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
296512 2009 KW19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296513 2009 KB22 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
296514 2009 KK24 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296515 2009 KJ28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
296516 2009 LJ 02/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,8 km MPC · JPL
296517 2009 LC1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296518 2009 LK5 13/06/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
296519 2009 LG6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
296520 2009 MO 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
296521 2009 MZ8 29/06/2009 Eskridge G. Hug 960 m MPC · JPL
296522 2009 OB 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296523 2009 OT 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
296524 2009 OU1 19/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
296525 Milanovskiy 2009 OU2 20/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,8 km MPC · JPL
296526 2009 OW5 26/07/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
296527 2009 OG7 27/07/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296528 2009 OM8 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
296529 2009 OL9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
296530 2009 OV9 28/07/2009 Tzec Maun E. Schwab 900 m MPC · JPL
296531 2009 OF10 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
296532 2009 OW10 28/07/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
296533 2009 OM12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296534 2009 OG16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296535 2009 OA18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296536 2009 OC18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296537 2009 OK19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
296538 2009 OF20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
296539 2009 OM22 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
296540 2009 OE23 20/07/2009 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
296541 2009 OP23 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
296542 2009 OY24 24/07/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296543 2009 PA1 11/08/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
296544 2009 PC2 15/08/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
296545 2009 PH5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,3 km MPC · JPL
296546 2009 PE9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296547 2009 PO10 28/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
296548 2009 PG15 15/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
296549 2009 PY19 01/08/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
296550 2009 PV20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
296551 2009 QY1 16/08/2009 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
296552 2009 QR7 18/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
296553 2009 QQ11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
296554 2009 QK15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296555 2009 QZ16 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,0 km MPC · JPL
296556 2009 QW23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296557 2009 QG24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296558 2009 QJ24 16/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
296559 2009 QS26 22/08/2009 Guidestar M. Emmerich, S. Melchert 850 m MPC · JPL
296560 2009 QJ28 20/08/2009 Drebach Drebach Obs. 860 m MPC · JPL
296561 2009 QZ30 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
296562 2009 QJ34 25/08/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 4,8 km MPC · JPL
296563 2009 QS35 29/08/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,9 km MPC · JPL
296564 2009 QU37 29/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
296565 2009 QP40 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
296566 2009 QB43 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
296567 2009 QJ43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
296568 2009 QL44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
296569 2009 QA46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296570 2009 QN49 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296571 2009 QV51 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296572 2009 QD55 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
296573 2009 QT55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
296574 2009 QU55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
296575 2009 QJ58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
296576 2009 QC59 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296577 Arkhangelsk 2009 RV2 11/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,2 km MPC · JPL
296578 2009 RB6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
296579 2009 RC6 13/09/2009 Dauban F. Kugel 910 m MPC · JPL
296580 2009 RT7 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
296581 2009 RU8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
296582 2009 RM11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296583 2009 RD14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296584 2009 RQ16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
296585 2009 RZ18 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
296586 2009 RB25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296587 2009 RA26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
296588 2009 RW30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
296589 2009 RN31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
296590 2009 RV31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296591 2009 RZ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296592 2009 RA33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
296593 2009 RO34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296594 2009 RG46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296595 2009 RV50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296596 2009 RD52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
296597 2009 RF52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296598 2009 RA55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
296599 2009 RH55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296600 2009 RC56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL