Danh sách tiểu hành tinh/294901–295000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294901 2008 DJ23 29/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
294902 2008 DQ23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294903 2008 DK24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
294904 2008 DP26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
294905 2008 DW26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294906 2008 DH27 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294907 2008 DN27 28/02/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
294908 2008 DO27 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294909 2008 DB28 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294910 2008 DN28 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294911 2008 DD29 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
294912 2008 DF30 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
294913 2008 DB34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294914 2008 DF34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
294915 2008 DB35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294916 2008 DD35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294917 2008 DK35 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
294918 2008 DR35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294919 2008 DV35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294920 2008 DD37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294921 2008 DU37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294922 2008 DV37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294923 2008 DQ38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294924 2008 DA39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294925 2008 DC39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294926 2008 DU39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294927 2008 DC40 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294928 2008 DQ40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294929 2008 DM45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
294930 2008 DM47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
294931 2008 DD48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294932 2008 DE48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
294933 2008 DB49 29/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294934 2008 DM50 29/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
294935 2008 DW52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294936 2008 DA54 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294937 2008 DO54 27/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
294938 2008 DY54 29/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294939 2008 DM55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294940 2008 DZ56 27/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294941 2008 DW57 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
294942 2008 DM59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294943 2008 DB62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294944 2008 DV64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
294945 2008 DV66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294946 2008 DL68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294947 2008 DO68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294948 2008 DM69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294949 2008 DO69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294950 2008 DV69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294951 2008 DV70 28/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294952 2008 DQ71 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
294953 2008 DU80 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294954 2008 DU81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
294955 2008 DR82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294956 2008 DB83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294957 2008 DT83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294958 2008 DO84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294959 2008 DG85 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294960 2008 DT85 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294961 2008 DZ85 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294962 2008 DR86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
294963 2008 DV86 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294964 2008 DT87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294965 2008 DS88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294966 2008 EU 02/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,6 km MPC · JPL
294967 2008 EJ3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294968 2008 EK3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
294969 2008 EO5 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294970 2008 EQ5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294971 2008 ER5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294972 2008 EK6 03/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294973 2008 EU6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
294974 2008 EX10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294975 2008 EB13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294976 2008 EJ14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294977 2008 EF15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
294978 2008 EN15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294979 2008 EU15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294980 2008 EC16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294981 2008 ED16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294982 2008 EL16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
294983 2008 ES16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294984 2008 EH17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294985 2008 EX19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294986 2008 EG20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294987 2008 EK20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
294988 2008 ES20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294989 2008 EB21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294990 2008 EJ21 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
294991 2008 EN22 03/03/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
294992 2008 EB23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294993 2008 EW26 04/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
294994 2008 EZ27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
294995 2008 EN32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294996 2008 ES32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294997 2008 EA33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
294998 2008 EN35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294999 2008 EW35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295000 2008 EQ36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also