Danh sách tiểu hành tinh/29501–29600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29501 1997 WQ32 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29502 1997 WL35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29503 1997 WQ38 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
29504 1997 WS44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29505 1997 WV44 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29506 1997 XM 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
29507 1997 XV 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29508 Bottinelli 1997 XR8 07/12/1997 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
29509 1997 YK1 17/12/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
29510 1997 YF2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
29511 1997 YP3 21/12/1997 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
29512 1997 YL5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
29513 1997 YT5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
29514 Karatsu 1997 YV6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 10 km MPC · JPL
29515 1997 YL7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
29516 1997 YO7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
29517 1997 YQ10 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
29518 1997 YW11 31/12/1997 Lime Creek T. Houlden, E. Ross 4,9 km MPC · JPL
29519 1997 YH13 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
29520 1997 YH14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
29521 1997 YK14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29522 1997 YL15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
29523 1997 YO21 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
29524 1998 AE 03/01/1998 Oaxaca J. M. Roe 12 km MPC · JPL
29525 1998 AF 02/01/1998 Moriyama Y. Ikari 3,0 km MPC · JPL
29526 1998 AV 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29527 1998 AY6 05/01/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29528 Kaplinski 1998 AN8 10/01/1998 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
29529 1998 BM 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
29530 1998 BT 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
29531 1998 BA1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,3 km MPC · JPL
29532 1998 BJ1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
29533 1998 BW1 19/01/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 8,4 km MPC · JPL
29534 1998 BP7 24/01/1998 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
29535 1998 BF8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
29536 1998 BC12 23/01/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29537 1998 BW15 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
29538 1998 BN16 25/01/1998 Haleakala NEAT 22 km MPC · JPL
29539 1998 BT23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
29540 1998 BV24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29541 1998 BZ24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
29542 1998 BZ25 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
29543 1998 BV29 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
29544 1998 BE30 30/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
29545 1998 BM31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
29546 1998 BV33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
29547 Yurimazzanti 1998 BA34 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 8,2 km MPC · JPL
29548 1998 BC42 19/01/1998 Xinglong SCAP 8,2 km MPC · JPL
29549 1998 BB44 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
29550 1998 BE44 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 5,0 km MPC · JPL
29551 1998 CH1 05/02/1998 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29552 Chern 1998 CS2 15/02/1998 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
29553 1998 CZ3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
29554 1998 CL4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
29555 MACEK 1998 DP 18/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 23 km MPC · JPL
29556 1998 DR2 21/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
29557 1998 DV3 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
29558 1998 DN4 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
29559 1998 DS4 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
29560 1998 DE9 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
29561 Iatteri 1998 DU10 21/02/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 12 km MPC · JPL
29562 Danmacdonald 1998 DM14 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
29563 1998 DY26 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
29564 1998 ED6 02/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 27 km MPC · JPL
29565 Glenngould 1998 FD 17/03/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 8,4 km MPC · JPL
29566 1998 FK5 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
29567 1998 FT13 26/03/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
29568 Gobbi-Belcredi 1998 FG16 25/03/1998 Bologna San Vittore Obs. 4,6 km MPC · JPL
29569 1998 FA23 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29570 1998 FY27 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
29571 1998 FC29 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29572 1998 FH30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29573 1998 FU38 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
29574 1998 FM45 20/03/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29575 Gundlapalli 1998 FM51 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
29576 1998 FF52 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29577 1998 FA53 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29578 1998 FU53 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29579 1998 FV54 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29580 1998 FK55 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29581 1998 FR55 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29582 1998 FR58 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29583 1998 FA60 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29584 1998 FQ60 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29585 Johnhale 1998 FD64 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29586 1998 FT66 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
29587 1998 FR69 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29588 1998 FM71 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
29589 1998 FV98 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29590 1998 FR115 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
29591 1998 FK121 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29592 1998 FP123 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29593 1998 FA129 22/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29594 1998 GK8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29595 1998 HL14 26/04/1998 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
29596 1998 HO32 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
29597 1998 HT37 20/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29598 1998 HB62 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29599 1998 HZ119 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
29600 1998 HP134 19/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL