Danh sách tiểu hành tinh/29401–29500

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29401 Asterix 1996 TE 01/10/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,5 km MPC · JPL
29402 Obelix 1996 TT9 14/10/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 7,4 km MPC · JPL
29403 1996 TO13 05/10/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
29404 Hikarusato 1996 TS14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 4,8 km MPC · JPL
29405 1996 TN18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
29406 1996 TS32 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
29407 1996 UW 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
29408 1996 VJ5 03/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
29409 1996 VW5 14/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
29410 1996 VD6 15/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
29411 1996 WQ2 20/11/ 1996 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
29412 1996 WJ3 27/11/ 1996 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
29413 1996 XE1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
29414 1996 XF1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
29415 1996 XU5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
29416 1996 XX5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
29417 1996 XR26 06/12/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
29418 1997 AH13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
29419 Mládková 1997 AD18 13/01/1997 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
29420 Ikuo 1997 AT18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
29421 1997 AV18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
29422 1997 AH21 09/01/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,1 km MPC · JPL
29423 1997 AF22 09/01/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
29424 1997 BV4 29/01/1997 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 11 km MPC · JPL
29425 1997 CZ21 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
29426 1997 CH28 11/02/1997 Xinglong SCAP 17 km MPC · JPL
29427 Oswaldthomas 1997 EJ11 07/03/1997 Linz E. Meyer 1,4 km MPC · JPL
29428 Ettoremajorana 1997 FM1 31/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
29429 1997 GO13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29430 Mimiyen 1997 GG22 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
29431 Shijimi 1997 GA26 12/04/1997 Yatsuka H. Abe 3,2 km MPC · JPL
29432 Williamscott 1997 GP34 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29433 1997 HC3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
29434 1997 HZ13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29435 Mordell 1997 JB8 08/05/1997 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
29436 1997 JT14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
29437 Marchais 1997 LG1 07/06/1997 Castres A. Klotz 4,5 km MPC · JPL
29438 1997 MV 26/06/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
29439 Maxfabiani 1997 MQ1 28/06/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
29440 1997 MK4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29441 1997 NN1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
29442 1997 NS4 08/07/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
29443 Remocorti 1997 NM10 13/07/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 2,6 km MPC · JPL
29444 1997 NR10 06/07/1997 Moriyama Y. Ikari 3,7 km MPC · JPL
29445 1997 PH 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
29446 Gouguenheim 1997 PX 04/08/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
29447 Jerzyneyman 1997 PY2 12/08/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
29448 Pappos 1997 QJ 23/08/1997 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
29449 Taharbenjelloun 1997 QR2 29/08/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
29450 Tomohiroohno 1997 QZ2 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
29451 1997 RM1 02/09/1997 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
29452 1997 RV2 03/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 5,8 km MPC · JPL
29453 1997 RU6 05/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,1 km MPC · JPL
29454 1997 RZ6 09/09/1997 Rand G. R. Viscome 3,0 km MPC · JPL
29455 1997 SX1 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 7,3 km MPC · JPL
29456 Evakrchová 1997 SN2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
29457 Marcopolo 1997 SO4 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 2,4 km MPC · JPL
29458 Pearson 1997 SJ11 30/09/1997 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
29459 1997 SO16 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
29460 1997 SR31 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
29461 1997 SP32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
29462 1997 SG34 29/09/1997 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
29463 Benjaminpeirce 1997 TB 02/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
29464 Leonmiš 1997 TY9 05/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
29465 1997 TX10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
29466 1997 TN17 08/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
29467 Shandongdaxue 1997 TS26 15/10/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
29468 1997 UC 20/10/1997 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
29469 1997 UV2 25/10/1997 Oohira T. Urata 4,8 km MPC · JPL
29470 Higgs 1997 UC7 26/10/1997 Colleverde V. S. Casulli 7,1 km MPC · JPL
29471 Spejbl 1997 UT7 27/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,0 km MPC · JPL
29472 Hurvínek 1997 UV7 27/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,8 km MPC · JPL
29473 Krejčí 1997 UE8 21/10/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
29474 1997 UT8 25/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
29475 1997 UF11 29/10/1997 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
29476 Kvíčala 1997 UX14 31/10/1997 Ondřejov P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
29477 Zdíkšíma 1997 UE15 31/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
29478 1997 UW17 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
29479 1997 VJ1 01/11/ 1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
29480 1997 VO1 01/11/ 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
29481 1997 VJ3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
29482 1997 VM3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
29483 Boeker 1997 VD5 03/11/ 1997 Solingen B. Koch 2,0 km MPC · JPL
29484 Honzaveselý 1997 VJ6 09/11/ 1997 Ondřejov L. Kotková 3,2 km MPC · JPL
29485 1997 VE7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
29486 1997 VG7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
29487 1997 VU8 14/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
29488 1997 WM 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
29489 1997 WQ 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
29490 Myslbek 1997 WX 19/11/ 1997 Ondřejov P. Pravec 3,2 km MPC · JPL
29491 Pfaff 1997 WB1 23/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
29492 1997 WP2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
29493 1997 WR5 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
29494 1997 WL7 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
29495 1997 WU7 27/11/ 1997 Woomera F. B. Zoltowski 11 km MPC · JPL
29496 1997 WE8 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
29497 1997 WD15 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
29498 1997 WK21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
29499 1997 WT21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
29500 1997 WP32 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL