Danh sách tiểu hành tinh/28501–28600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28501 2000 CO79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
28502 2000 CV79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
28503 Angelazhang 2000 CZ82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28504 Rebeccafaye 2000 CD83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28505 Sagarrambhia 2000 CP83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28506 2000 CR83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28507 2000 CD87 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28508 Kishore 2000 CD89 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28509 Feddersen 2000 CB92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28510 2000 CC95 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28511 Marggraff 2000 CW102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28512 Tanyuan 2000 CG103 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28513 Guo 2000 CM126 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
28514 2000 DQ2 26/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 5,6 km MPC · JPL
28515 2000 DK3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,6 km MPC · JPL
28516 Möbius 2000 DQ3 27/02/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
28517 2000 DD7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28518 2000 DE7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
28519 Sweetman 2000 DP15 26/02/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
28520 2000 DH16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
28521 Mattmcintyre 2000 DK27 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28522 2000 DP34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28523 2000 DH50 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28524 Ebright 2000 DA52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28525 Andrewabboud 2000 DY57 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28526 2000 DV65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28527 Kathleenrose 2000 DW68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28528 2000 DC70 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28529 2000 DQ70 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28530 Shiyimeng 2000 DR71 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28531 Nikbogdanov 2000 DW71 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28532 2000 DE78 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28533 Iansohl 2000 DL78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28534 Taylorwilson 2000 DO82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28535 Sungjanet 2000 DE85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28536 Hunaiwen 2000 DX97 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28537 Kirapowell 2000 DJ106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28538 Ruisong 2000 DY106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28539 2000 EO3 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28540 2000 EC4 04/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
28541 2000 ED6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
28542 Cespedes-Nano 2000 EE10 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28543 Solis-Gozar 2000 EF17 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28544 2000 EM19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28545 2000 ED20 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
28546 2000 EE20 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 17 km MPC · JPL
28547 Johannschröter 2000 EB21 03/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
28548 2000 EY25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
28549 2000 EZ25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
28550 2000 EC26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
28551 Paulomi 2000 EO36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28552 2000 EY38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28553 Bhupatiraju 2000 ED39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28554 Adambowman 2000 EB41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28555 Jenniferchan 2000 EM41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28556 Kevinchen 2000 EP41 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28557 Lillianchin 2000 EY43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28558 Kathcordwell 2000 EV44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28559 Anniedai 2000 ET46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28560 2000 EO48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28561 2000 EP48 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
28562 2000 ET48 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28563 Dantzler 2000 EF57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28564 Gunderman 2000 EV57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28565 2000 EO58 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28566 2000 EV59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
28567 2000 EA61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28568 Jacobjohnson 2000 EU64 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28569 Kallenbach 2000 ES67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28570 Peterkraft 2000 EW75 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28571 Hannahlarson 2000 EZ76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28572 Salebreton 2000 EH79 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28573 2000 EG81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28574 2000 EV88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28575 McQuaid 2000 ES95 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28576 2000 EP96 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28577 2000 EW96 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28578 2000 EE97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28579 2000 EQ97 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28580 2000 EJ104 14/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28581 2000 ER105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28582 2000 EB106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
28583 Mehrotra 2000 EJ108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28584 2000 ER110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
28585 2000 EY110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
28586 2000 EB113 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28587 Mundkur 2000 EG114 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28588 2000 EL114 09/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28589 2000 EL126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
28590 2000 EX126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
28591 2000 EC130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
28592 O'Leary 2000 EP131 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28593 2000 EZ133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
28594 Ronaldballouz 2000 EF134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28595 2000 EP136 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
28596 2000 EK137 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28597 2000 ER137 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28598 Apadmanabha 2000 EU137 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28599 Terenzoni 2000 EQ138 11/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
28600 Georgelucas 2000 EO141 02/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL