Danh sách tiểu hành tinh/294001–294100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294001 2007 TM87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294002 2007 TR88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294003 2007 TN89 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294004 2007 TE93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294005 2007 TO94 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294006 2007 TD95 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294007 2007 TL95 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294008 2007 TN95 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294009 2007 TV95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
294010 2007 TW95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294011 2007 TQ99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294012 2007 TC100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294013 2007 TE100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
294014 2007 TV102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294015 2007 TG103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
294016 2007 TZ108 07/10/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
294017 2007 TK109 07/10/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
294018 2007 TX111 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294019 2007 TY112 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294020 2007 TN113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
294021 2007 TQ114 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
294022 2007 TT121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294023 2007 TU121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294024 2007 TK122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294025 2007 TH123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294026 2007 TD124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294027 2007 TR124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294028 2007 TT125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294029 2007 TO126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294030 2007 TF127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294031 2007 TY127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294032 2007 TG128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294033 2007 TZ128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294034 2007 TE129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294035 2007 TY129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294036 2007 TP130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294037 2007 TH131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294038 2007 TP131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294039 2007 TW131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294040 2007 TH132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294041 2007 TN133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294042 2007 TF135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294043 2007 TT135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294044 2007 TP138 09/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
294045 2007 TN140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294046 2007 TU140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294047 2007 TY142 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 740 m MPC · JPL
294048 2007 TZ146 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
294049 2007 TC148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294050 2007 TX150 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294051 2007 TO151 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294052 2007 TN152 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
294053 2007 TU153 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294054 2007 TW154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294055 2007 TF155 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
294056 2007 TV155 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294057 2007 TA156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294058 2007 TE156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
294059 2007 TP157 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
294060 2007 TY158 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294061 2007 TM164 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294062 2007 TX165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
294063 2007 TM168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294064 2007 TF169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
294065 2007 TU169 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
294066 2007 TX169 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
294067 2007 TK170 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
294068 2007 TR173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294069 2007 TA176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294070 2007 TW176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294071 2007 TK177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294072 2007 TN177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294073 2007 TB180 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294074 2007 TE180 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294075 2007 TN180 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
294076 2007 TW180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
294077 2007 TZ184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 940 m MPC · JPL
294078 2007 TV185 13/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
294079 2007 TM186 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
294080 2007 TT187 14/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
294081 2007 TK189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294082 2007 TZ191 07/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
294083 2007 TC193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294084 2007 TO195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
294085 2007 TZ197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294086 2007 TU200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294087 2007 TX204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
294088 2007 TR205 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294089 2007 TP211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294090 2007 TY212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294091 2007 TE213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294092 2007 TR213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294093 2007 TJ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294094 2007 TF217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294095 2007 TR217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294096 2007 TV217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294097 2007 TQ218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294098 2007 TD225 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294099 2007 TO226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294100 2007 TR226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL