Danh sách tiểu hành tinh/293401–293500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293401 2007 ED73 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293402 2007 EC74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293403 2007 ED74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293404 2007 EN79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293405 2007 EP79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293406 2007 EH82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
293407 2007 ER82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293408 2007 EU84 12/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
293409 2007 EJ86 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293410 2007 EV86 13/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
293411 2007 EE87 13/03/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
293412 2007 ES89 09/03/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
293413 2007 ET94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293414 2007 EW98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293415 2007 EZ99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293416 2007 ED100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293417 2007 EF100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293418 2007 EK105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293419 2007 EM110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293420 2007 EQ111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293421 2007 EV111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293422 2007 EK112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293423 2007 EZ112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
293424 2007 EX117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293425 2007 EQ123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293426 2007 EC128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293427 2007 EU131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
293428 2007 EP135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
293429 2007 EO137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293430 2007 EH142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293431 2007 ET142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293432 2007 EH145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293433 2007 EU149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293434 2007 EM150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293435 2007 EN152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293436 2007 ES152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293437 2007 EB155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293438 2007 EU156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293439 2007 EL157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293440 2007 EX159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
293441 2007 EL160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293442 2007 EN164 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293443 2007 EX166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
293444 2007 ES167 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293445 2007 EW168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293446 2007 EJ169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293447 2007 EN169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293448 2007 EA173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293449 2007 EV174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293450 2007 EO178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293451 2007 ET178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293452 2007 EN180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
293453 2007 EA184 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293454 2007 ET184 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293455 2007 EB191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
293456 2007 EW191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
293457 2007 EY194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293458 2007 ET195 15/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
293459 2007 ED197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293460 2007 ES197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
293461 2007 EB203 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293462 2007 ED204 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
293463 2007 EK205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293464 2007 EN205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293465 2007 EB209 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293466 2007 ES209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293467 2007 ED211 08/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
293468 2007 EE213 14/03/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
293469 2007 EV214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293470 2007 EF215 11/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
293471 2007 EB217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293472 2007 EA218 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293473 2007 EA220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293474 2007 EN220 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
293475 2007 ER220 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
293476 2007 EF221 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
293477 Teotihuacan 2007 FY 16/03/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
293478 2007 FL2 16/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
293479 2007 FE10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
293480 2007 FO15 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293481 2007 FV17 20/03/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293482 2007 FK18 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
293483 2007 FK24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293484 2007 FH27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293485 2007 FQ27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293486 2007 FA28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
293487 2007 FL28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293488 2007 FG30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293489 2007 FS31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293490 2007 FR33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
293491 2007 FE37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
293492 2007 FP44 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293493 2007 FG45 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293494 2007 FO46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293495 2007 FN49 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293496 2007 FE50 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293497 2007 GQ 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293498 2007 GJ2 09/04/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
293499 Wolinski 2007 GP5 14/04/2007 Nogales J.-C. Merlin 4,0 km MPC · JPL
293500 2007 GS7 07/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL