Danh sách tiểu hành tinh/292401–292500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292401 2006 SC281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
292402 2006 SG283 26/09/2006 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
292403 2006 SS284 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292404 2006 SW285 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
292405 2006 SZ285 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292406 2006 SE286 19/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292407 2006 SF286 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292408 2006 SL286 19/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
292409 2006 ST287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
292410 2006 SJ288 25/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292411 2006 SF290 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292412 2006 SG290 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292413 2006 SN292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292414 2006 SO295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292415 2006 SK296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292416 2006 SV296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
292417 2006 SC298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292418 2006 SG300 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292419 2006 SU302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
292420 2006 ST304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292421 2006 SB305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292422 2006 SP306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
292423 2006 SM311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292424 2006 SP313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292425 2006 SW313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292426 2006 SK315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292427 2006 SF321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292428 2006 SG321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292429 2006 SH322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
292430 2006 SA326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292431 2006 SD330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
292432 2006 SU330 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292433 2006 SV332 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292434 2006 SE335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292435 2006 SP335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292436 2006 SY336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292437 2006 SS338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292438 2006 SO346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292439 2006 SN348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292440 2006 SO349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
292441 2006 SL351 30/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
292442 2006 SW351 30/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
292443 2006 SB352 30/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
292444 2006 SJ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292445 2006 SY353 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292446 2006 SY355 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292447 2006 SL357 30/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
292448 2006 SN357 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292449 2006 SO357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292450 2006 SV358 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
292451 2006 SF359 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292452 2006 SU359 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292453 2006 SX359 30/09/2006 Junk Bond D. Healy 770 m MPC · JPL
292454 2006 SQ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292455 2006 SX360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292456 2006 SR362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292457 2006 SW365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292458 2006 SE366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292459 Antoniolasciac 2006 SO366 29/09/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,6 km MPC · JPL
292460 2006 SH372 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292461 2006 SA373 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292462 2006 SZ373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292463 2006 SN375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
292464 2006 SU375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
292465 2006 SY375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
292466 2006 SX377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
292467 2006 SE378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
292468 2006 SP380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
292469 2006 ST380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
292470 2006 SB382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
292471 2006 SQ387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
292472 2006 SX388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292473 2006 SS389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
292474 2006 SV390 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292475 2006 SF391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292476 2006 SB392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292477 2006 SD392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292478 2006 SG392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292479 2006 ST392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292480 2006 SQ393 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292481 2006 ST393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292482 2006 SM398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292483 2006 SR398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292484 2006 SV399 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292485 2006 SZ399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292486 2006 SK400 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292487 2006 SB401 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292488 2006 SJ401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292489 2006 SV401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292490 2006 SH406 24/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 2,6 km MPC · JPL
292491 2006 SK406 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292492 2006 SZ406 26/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292493 2006 SS410 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292494 2006 SM412 28/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
292495 2006 SP413 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292496 2006 TU4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292497 2006 TX7 12/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,2 km MPC · JPL
292498 2006 TQ9 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
292499 2006 TQ10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
292500 2006 TB13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL