Danh sách tiểu hành tinh/294401–294500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294401 2007 VJ188 11/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
294402 Joeorr 2007 VN189 11/11/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 800 m MPC · JPL
294403 2007 VW189 14/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
294404 2007 VR191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294405 2007 VK192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294406 2007 VV193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294407 2007 VG195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294408 2007 VQ195 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294409 2007 VB199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294410 2007 VE200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294411 2007 VQ203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294412 2007 VA207 09/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294413 2007 VC209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294414 2007 VG209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294415 2007 VL213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294416 2007 VR215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294417 2007 VZ215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294418 2007 VC217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294419 2007 VQ219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
294420 2007 VG220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294421 2007 VQ221 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
294422 2007 VQ223 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
294423 2007 VF227 12/11/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
294424 2007 VL229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294425 2007 VJ231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294426 2007 VH234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294427 2007 VB237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294428 2007 VV243 13/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
294429 2007 VH244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
294430 2007 VH245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 800 m MPC · JPL
294431 2007 VG252 12/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
294432 2007 VD253 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294433 2007 VO258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294434 2007 VR261 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294435 2007 VW263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
294436 2007 VB264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294437 2007 VH267 13/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
294438 2007 VV269 15/11/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
294439 2007 VE274 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294440 2007 VR277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
294441 2007 VB278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294442 2007 VV279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294443 2007 VV283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294444 2007 VQ284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
294445 2007 VH285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294446 2007 VG287 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294447 2007 VL290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294448 2007 VM290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294449 2007 VQ291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294450 2007 VH296 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
294451 2007 VT296 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294452 2007 VG298 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
294453 2007 VP299 12/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294454 2007 VR303 03/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294455 2007 VE306 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
294456 2007 VJ307 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
294457 2007 VF310 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294458 2007 VK311 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294459 2007 VO311 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294460 2007 VR311 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294461 2007 VT312 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294462 2007 VO315 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294463 2007 VE316 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
294464 2007 VG316 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
294465 2007 VO316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294466 2007 VY316 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294467 2007 VN323 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294468 2007 VH326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294469 2007 VA327 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294470 2007 VD327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294471 2007 VR327 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
294472 2007 VU329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294473 2007 VP330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294474 2007 VE331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
294475 2007 VS332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
294476 2007 VY332 09/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
294477 2007 VC333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294478 2007 WD 16/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
294479 2007 WC2 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
294480 2007 WR5 17/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
294481 2007 WL6 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294482 2007 WR6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294483 2007 WS6 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
294484 2007 WZ6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
294485 2007 WW7 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
294486 2007 WR8 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294487 2007 WP11 17/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
294488 2007 WU12 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
294489 2007 WY18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
294490 2007 WP20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
294491 2007 WQ23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294492 2007 WC24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294493 2007 WU25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294494 2007 WN26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294495 2007 WN30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294496 2007 WU35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294497 2007 WC55 28/11/2007 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
294498 2007 WL55 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 6,2 km MPC · JPL
294499 2007 WB58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294500 2007 WC59 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL