Danh sách tiểu hành tinh/293101–293200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293101 2006 XZ15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293102 2006 XU16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293103 2006 XS17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293104 2006 XY17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293105 2006 XF19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293106 2006 XN21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293107 2006 XT21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293108 2006 XC22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293109 2006 XL22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293110 2006 XO25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
293111 2006 XH26 12/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293112 2006 XH27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293113 2006 XA29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293114 2006 XH29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293115 2006 XJ29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293116 2006 XS33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293117 2006 XK35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293118 2006 XR35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
293119 2006 XB36 11/12/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
293120 2006 XF36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293121 2006 XT36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293122 2006 XV44 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293123 2006 XC45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293124 2006 XZ45 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
293125 2006 XE48 13/12/2006 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
293126 2006 XD49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293127 2006 XW52 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293128 2006 XO54 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
293129 2006 XC55 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293130 2006 XO56 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293131 2006 XV56 15/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
293132 2006 XW56 12/12/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
293133 2006 XA60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293134 2006 XP61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293135 2006 XX63 11/12/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
293136 2006 XM64 12/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293137 2006 XQ64 12/12/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
293138 2006 XG65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
293139 2006 XW68 12/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
293140 2006 XZ68 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293141 2006 XM69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293142 2006 XQ69 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293143 2006 XR72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293144 2006 XS72 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293145 2006 YP1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
293146 2006 YR4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293147 2006 YK5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293148 2006 YS5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293149 2006 YT5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293150 2006 YG7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
293151 2006 YQ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293152 2006 YM10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
293153 2006 YB12 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
293154 2006 YL12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,5 km MPC · JPL
293155 2006 YX12 24/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
293156 2006 YK14 25/12/2006 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
293157 2006 YO15 20/12/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
293158 2006 YQ15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
293159 2006 YW16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293160 2006 YU17 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
293161 2006 YL20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293162 2006 YA21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293163 2006 YP21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293164 2006 YD25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293165 2006 YZ26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293166 2006 YU31 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293167 2006 YC38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293168 2006 YX41 22/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293169 2006 YN47 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293170 2006 YU47 24/12/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
293171 2006 YT48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293172 2006 YJ51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293173 2006 YN51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293174 2006 YY51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
293175 2006 YA52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293176 2006 YR52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293177 2007 AE4 08/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
293178 2007 AV6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
293179 2007 AP10 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293180 2007 AY10 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293181 2007 AW11 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293182 2007 AW14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293183 2007 AZ14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
293184 2007 AE17 15/01/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
293185 2007 AK19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
293186 2007 AO21 15/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
293187 2007 AR24 15/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
293188 2007 AR25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
293189 2007 AS25 15/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
293190 2007 AU28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293191 2007 AX28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293192 2007 AH30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293193 2007 AA31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293194 2007 AC31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293195 2007 BK2 16/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
293196 2007 BR5 17/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
293197 2007 BH6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
293198 2007 BU6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293199 2007 BF9 17/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
293200 2007 BO10 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL