Danh sách tiểu hành tinh/292101–292200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292101 2006 RV49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292102 2006 RE50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292103 2006 RM50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292104 2006 RS50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292105 2006 RD53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292106 2006 RP54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292107 2006 RY54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292108 2006 RP55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292109 2006 RJ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292110 2006 RK56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292111 2006 RZ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292112 2006 RM57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292113 2006 RT58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292114 2006 RB59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292115 2006 RO59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292116 2006 RQ59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292117 2006 RR60 13/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
292118 2006 RR63 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292119 2006 RX63 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292120 2006 RO64 13/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
292121 2006 RN66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292122 2006 RP67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292123 2006 RA68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292124 2006 RJ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292125 2006 RW71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292126 2006 RT72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292127 2006 RK73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292128 2006 RF74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292129 2006 RS74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292130 2006 RB75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292131 2006 RN75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292132 2006 RT76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292133 2006 RY76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292134 2006 RZ76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292135 2006 RP80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292136 2006 RB81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292137 2006 RH81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292138 2006 RN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292139 2006 RJ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292140 2006 RH83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292141 2006 RG84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292142 2006 RB87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
292143 2006 RD87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292144 2006 RB88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292145 2006 RF90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292146 2006 RV91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292147 2006 RL93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292148 2006 RH94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292149 2006 RX94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292150 2006 RZ94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292151 2006 RC95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292152 2006 RO96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292153 2006 RZ97 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292154 2006 RG100 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292155 2006 RN102 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292156 2006 RN103 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292157 2006 RT103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
292158 2006 RB104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
292159 Jongoldstein 2006 RU105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 720 m MPC · JPL
292160 Davefask 2006 RG107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,2 km MPC · JPL
292161 2006 RQ120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292162 2006 SO 16/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292163 2006 SD3 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
292164 2006 SM4 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292165 2006 SC6 16/09/2006 Siding Spring SSS APO 850 m MPC · JPL
292166 2006 SV7 16/09/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
292167 2006 SG9 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292168 2006 SS9 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292169 2006 SA11 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
292170 2006 SP11 16/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
292171 2006 SR12 16/09/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
292172 2006 SU12 16/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292173 2006 SN13 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
292174 2006 SM15 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292175 2006 ST15 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292176 2006 SW15 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292177 2006 SD17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292178 2006 SF18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292179 2006 SW18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292180 2006 SZ18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
292181 2006 SZ19 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
292182 2006 SB20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 650 m MPC · JPL
292183 2006 SM20 19/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
292184 2006 SP21 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292185 2006 SA22 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292186 2006 SG22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292187 2006 SN25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
292188 2006 SW27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292189 2006 SN28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292190 2006 SZ30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292191 2006 SM31 17/09/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
292192 2006 SZ31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292193 2006 ST32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292194 2006 SY32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
292195 2006 SE33 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292196 2006 SK33 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292197 2006 SD34 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292198 2006 SK34 17/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292199 2006 SM34 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
292200 2006 SS34 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL