Danh sách tiểu hành tinh/291401–291500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291401 2006 CB61 07/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
291402 2006 CU61 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291403 2006 CL65 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291404 2006 CV65 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291405 2006 CH68 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
291406 2006 DP1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291407 2006 DY2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291408 2006 DK3 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
291409 2006 DP3 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
291410 2006 DG4 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291411 2006 DZ5 20/02/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
291412 2006 DC6 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291413 2006 DK7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291414 2006 DG8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
291415 2006 DA9 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291416 2006 DX9 21/02/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
291417 2006 DV11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291418 2006 DD12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291419 2006 DL12 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
291420 2006 DN12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291421 2006 DP12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
291422 2006 DN14 21/02/2006 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
291423 2006 DM15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291424 2006 DZ22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291425 2006 DX23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291426 2006 DL25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291427 2006 DH26 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
291428 2006 DC27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291429 2006 DD27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
291430 2006 DO27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291431 2006 DT27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291432 2006 DV28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291433 2006 DY29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291434 2006 DG30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291435 2006 DV31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291436 2006 DX31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
291437 2006 DO32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
291438 2006 DQ32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
291439 2006 DP33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291440 2006 DQ33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291441 2006 DG34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291442 2006 DK34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291443 2006 DQ35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291444 2006 DW35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291445 2006 DK36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
291446 2006 DY37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291447 2006 DH40 22/02/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291448 2006 DU40 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
291449 2006 DF42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291450 2006 DB45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291451 2006 DD46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291452 2006 DG47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291453 2006 DC48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291454 2006 DE48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291455 2006 DV50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291456 2006 DE51 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291457 2006 DJ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291458 2006 DY52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
291459 2006 DP54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291460 2006 DL58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291461 2006 DY59 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291462 2006 DY60 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
291463 2006 DA61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291464 2006 DH64 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291465 2006 DF66 22/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
291466 2006 DE69 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
291467 2006 DS73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291468 2006 DG75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291469 2006 DR81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291470 2006 DE83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291471 2006 DY83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
291472 2006 DV85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
291473 2006 DF86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291474 2006 DR87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291475 2006 DW88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291476 2006 DU89 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291477 2006 DC90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291478 2006 DP92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291479 2006 DB93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291480 2006 DU93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291481 2006 DX93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291482 2006 DJ96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291483 2006 DJ99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291484 2006 DK102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
291485 2006 DU103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
291486 2006 DP107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
291487 2006 DF109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291488 2006 DJ109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291489 2006 DQ109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291490 2006 DS117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291491 2006 DA118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291492 2006 DU119 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
291493 2006 DH120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
291494 2006 DQ120 21/02/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
291495 2006 DA131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
291496 2006 DA139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291497 2006 DH140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291498 2006 DT142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291499 2006 DU143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291500 2006 DR147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL