Danh sách tiểu hành tinh/291901–292000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291901 2006 QB8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291902 2006 QG8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291903 2006 QM8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291904 2006 QT9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
291905 2006 QU9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291906 2006 QK10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
291907 2006 QU10 17/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
291908 2006 QM11 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
291909 2006 QP11 16/08/2006 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
291910 2006 QU11 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
291911 2006 QV11 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
291912 2006 QK15 17/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
291913 2006 QL15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291914 2006 QD17 17/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
291915 2006 QQ17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291916 2006 QW17 17/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
291917 2006 QS18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
291918 2006 QB19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291919 2006 QU20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
291920 2006 QY22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
291921 2006 QL23 21/08/2006 Dax Dax Obs. 890 m MPC · JPL
291922 2006 QM23 20/08/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
291923 Kuzmaskryabin 2006 QW23 16/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 790 m MPC · JPL
291924 2006 QJ25 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
291925 2006 QD26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291926 2006 QM26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291927 2006 QH27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291928 2006 QS27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291929 2006 QG28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291930 2006 QQ28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291931 2006 QD29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291932 2006 QJ29 16/08/2006 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
291933 2006 QE30 20/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291934 2006 QN30 21/08/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
291935 2006 QS30 22/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
291936 2006 QU30 22/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
291937 2006 QD31 22/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
291938 2006 QN32 21/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
291939 2006 QX32 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
291940 2006 QN33 23/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
291941 2006 QW33 23/08/2006 Marly Naef Obs. 1,8 km MPC · JPL
291942 2006 QD34 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
291943 2006 QB36 19/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291944 2006 QG36 21/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
291945 2006 QL36 16/08/2006 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
291946 2006 QB37 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291947 2006 QZ38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
291948 2006 QV40 17/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
291949 2006 QG41 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
291950 2006 QM41 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
291951 2006 QP41 17/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
291952 2006 QL42 17/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
291953 2006 QX42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
291954 2006 QC43 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291955 2006 QR43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291956 2006 QM45 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291957 2006 QT46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
291958 2006 QL47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291959 2006 QJ51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291960 2006 QM51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291961 2006 QW51 23/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291962 2006 QN52 23/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291963 2006 QO54 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
291964 2006 QH58 26/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291965 2006 QY59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
291966 2006 QV60 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
291967 2006 QO61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291968 2006 QX63 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
291969 2006 QX64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291970 2006 QC66 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291971 2006 QC77 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291972 2006 QU77 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
291973 2006 QD78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291974 2006 QH78 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291975 2006 QJ78 22/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
291976 2006 QR78 22/08/2006 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
291977 2006 QR79 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
291978 2006 QJ83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291979 2006 QT83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291980 2006 QM86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291981 2006 QH88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291982 2006 QN88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291983 2006 QN95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291984 2006 QC96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291985 2006 QZ96 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291986 2006 QJ97 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291987 2006 QK97 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291988 2006 QO99 23/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
291989 2006 QQ100 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
291990 2006 QO104 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
291991 2006 QR105 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291992 2006 QB107 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
291993 2006 QY107 28/08/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
291994 2006 QO108 28/08/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
291995 2006 QX111 22/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
291996 2006 QO112 23/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
291997 2006 QJ113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
291998 2006 QW114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
291999 2006 QX115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
292000 2006 QF117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also