Danh sách tiểu hành tinh/29101–29200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29101 1981 EZ20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
29102 1981 EA22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,6 km MPC · JPL
29103 1981 EC22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29104 1981 EO22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
29105 1981 EY22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
29106 1981 EL25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29107 1981 EO25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
29108 1981 EG26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
29109 1981 EO28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
29110 1981 ET29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
29111 1981 EC33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
29112 1981 EZ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,5 km MPC · JPL
29113 1981 EA34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
29114 1981 EB34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
29115 1981 EW38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
29116 1981 ED40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
29117 1981 EK40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
29118 1981 EQ43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
29119 1981 EW45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
29120 1981 EY45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
29121 1981 QP2 23/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
29122 Vasadze 1982 YR1 24/12/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 4,1 km MPC · JPL
29123 1983 RA4 02/09/1983 Anderson Mesa N. G. Thomas 5,5 km MPC · JPL
29124 1984 SW6 28/09/1984 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
29125 Kyivphysfak 1984 YL1 17/12/1984 Nauchnij L. G. Karachkina 3,1 km MPC · JPL
29126 1985 CU1 11/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
29127 1985 FF2 24/03/1985 Anderson Mesa B. A. Skiff 11 km MPC · JPL
29128 1985 RA1 13/09/1985 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
29129 1985 RG3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 5,8 km MPC · JPL
29130 1986 EA5 09/03/1986 Siding Spring C.-I. Lagerkvist 8,6 km MPC · JPL
29131 1986 QU1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
29132 Bradpitt 1987 BP1 22/01/1987 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
29133 Vargas 1987 KH5 29/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
29134 1987 RW 12/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
29135 1987 SZ2 21/09/1987 Smolyan E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29136 1987 SQ4 25/09/1987 Brorfelde P. Jensen 3,4 km MPC · JPL
29137 Alanboss 1987 UY1 18/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
29138 1988 BE4 20/01/1988 La Silla H. Debehogne 6,5 km MPC · JPL
29139 1988 CP 15/02/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
29140 1988 CG4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
29141 1988 CZ4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29142 1988 CR7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
29143 1988 DK 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 5,2 km MPC · JPL
29144 1988 FB 16/03/1988 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
29145 1988 FE 16/03/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
29146 McHone 1988 FN 17/03/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,8 km MPC · JPL
29147 1988 GG 11/04/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
29148 Palzer 1988 JE 10/05/1988 La Silla W. Landgraf 10 km MPC · JPL
29149 1988 RE1 09/09/1988 Brorfelde P. Jensen 5,3 km MPC · JPL
29150 1988 RM5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
29151 1988 RE11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,5 km MPC · JPL
29152 1988 RA13 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
29153 1988 SY2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
29154 1988 VC1 03/11/ 1988 Brorfelde P. Jensen 4,2 km MPC · JPL
29155 1988 XE 02/12/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
29156 1989 CH 03/02/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
29157 Higashinihon 1989 ET1 11/03/1989 Geisei T. Seki 3,2 km MPC · JPL
29158 1989 EE3 02/03/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
29159 1989 GB 02/04/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 6,8 km MPC · JPL
29160 1989 SP1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
29161 1989 SF2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
29162 1989 SD4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
29163 1989 SF14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,1 km MPC · JPL
29164 1989 UA 20/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 6,2 km MPC · JPL
29165 1989 UK1 26/10/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
29166 1989 VP1 03/11/ 1989 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
29167 1989 WC2 29/11/ 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
29168 1990 KJ 20/05/1990 Palomar E. F. Helin 4,9 km MPC · JPL
29169 1990 OC1 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 8,0 km MPC · JPL
29170 1990 OA3 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,2 km MPC · JPL
29171 1990 QK3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
29172 1990 QL4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
29173 1990 QW4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
29174 1990 QJ6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
29175 1990 QP6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
29176 1990 QJ10 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
29177 1990 RF7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 9,1 km MPC · JPL
29178 1990 RW8 13/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
29179 1990 RT13 14/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
29180 1990 SW1 22/09/1990 Palomar B. Roman 3,9 km MPC · JPL
29181 1990 SE6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
29182 1990 ST6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
29183 1990 SQ7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
29184 1990 SL10 17/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 4,8 km MPC · JPL
29185 Reich 1990 TG8 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 13 km MPC · JPL
29186 Lake Tekapo 1990 UD2 26/10/1990 Geisei T. Seki 2,6 km MPC · JPL
29187 Lemonnier 1990 US3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
29188 1990 UW3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
29189 Udinsk 1990 UY3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
29190 1990 UZ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
29191 1990 UQ5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
29192 1990 VK2 11/11/ 1990 Oohira T. Urata 12 km MPC · JPL
29193 Dolphyn 1990 WD1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
29194 1990 WJ4 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
29195 1990 WF5 16/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
29196 Dius 1990 YY 19/12/1990 McGraw-Hill R. P. Binzel 16 km MPC · JPL
29197 Gleim 1991 AQ2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
29198 Weathers 1991 DW 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 6,8 km MPC · JPL
29199 Himeji 1991 FZ 17/03/1991 Geisei T. Seki 13 km MPC · JPL
29200 1991 FX2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL