Danh sách tiểu hành tinh/28101–28200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28101 1998 RP71 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28102 1998 RM79 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28103 Benmcpheron 1998 RK80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28104 1998 SL1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
28105 Santallo 1998 SC4 18/09/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
28106 1998 SE10 16/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
28107 Sapar 1998 SA13 22/09/1998 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
28108 Sydneybarnes 1998 SB24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28109 1998 SA29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
28110 1998 SG30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28111 1998 SY31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
28112 1998 SN37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28113 1998 SD43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
28114 1998 SE43 23/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
28115 1998 SN50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28116 1998 SP56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28117 1998 SK57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
28118 1998 SR57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
28119 1998 SX71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
28120 1998 SX72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
28121 1998 SY72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
28122 1998 SJ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
28123 1998 SM74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
28124 1998 SD79 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28125 Juliomiguez 1998 SR107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28126 Nydegger 1998 SF109 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28127 Ogden-Stenerson 1998 SL110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28128 Cynthrossman 1998 ST118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28129 Teresummers 1998 SF121 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28130 Troemper 1998 SK124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28131 Dougwelch 1998 SX127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28132 Karenzobel 1998 SY128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28133 Kylebardwell 1998 SS130 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28134 1998 SB131 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28135 1998 ST131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28136 Chasegross 1998 SB134 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28137 Helenyao 1998 SY138 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28138 1998 SD141 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
28139 1998 SN141 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28140 1998 SR144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
28141 1998 TC 02/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
28142 1998 TU 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
28143 1998 TK5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
28144 1998 TN13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
28145 1998 TY18 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
28146 1998 TC32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
28147 1998 TD32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28148 1998 TL34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28149 1998 TX34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
28150 1998 UC1 17/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
28151 Markknopfler 1998 UG6 22/10/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
28152 1998 UK8 24/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28153 1998 UU20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28154 1998 UQ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
28155 Chengzhendai 1998 UB40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28156 McColl 1998 UF41 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28157 1998 VY3 11/11/ 1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
28158 1998 VT6 12/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
28159 Giuricich 1998 VM7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28160 1998 VC11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28161 Neelpatel 1998 VB13 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28162 1998 VD14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28163 Lorikim 1998 VP15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28164 1998 VY21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28165 Bayanmashat 1998 VC25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28166 1998 VP25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28167 Andrewkim 1998 VQ25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28168 Evanolin 1998 VY25 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28169 Cathconte 1998 VZ29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28170 1998 VC30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28171 Diannahu 1998 VV30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28172 1998 VZ30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28173 Hisakichi 1998 VY32 11/11/ 1998 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
28174 Harue 1998 VC33 12/11/ 1998 Chichibu N. Satō 5,3 km MPC · JPL
28175 1998 VM33 15/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
28176 1998 VV43 15/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
28177 1998 VO53 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28178 1998 WL1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
28179 1998 WR1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
28180 1998 WU1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
28181 1998 WW5 19/11/ 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
28182 Chadharris 1998 WB10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28183 Naidu 1998 WM16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28184 Vaishnavirao 1998 WP17 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28185 1998 WJ18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28186 1998 WK18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28187 1998 WP19 23/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28188 1998 WV19 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
28189 1998 WP22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28190 1998 WU23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28191 1998 WV23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28192 1998 WE24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28193 1998 WY30 29/11/ 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
28194 1998 WX37 21/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
28195 1998 XW4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
28196 Szeged 1998 XY12 15/12/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,1 km MPC · JPL
28197 1998 XZ12 15/12/1998 High Point D. K. Chesney 2,2 km MPC · JPL
28198 1998 XU16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
28199 1998 XA42 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
28200 1998 XF44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL