Danh sách tiểu hành tinh/291001–291100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291001 2005 XO85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291002 2005 XG88 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291003 2005 XU90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291004 2005 XG91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
291005 2005 XR92 10/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291006 2005 XY102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
291007 2005 XE112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
291008 2005 XK112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
291009 2005 XR112 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291010 2005 XN115 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291011 2005 YM1 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
291012 2005 YA4 22/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
291013 2005 YY6 21/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,6 km MPC · JPL
291014 2005 YJ8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291015 2005 YH9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291016 2005 YD11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291017 2005 YQ11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291018 2005 YL14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291019 2005 YD15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291020 2005 YY18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291021 2005 YH23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291022 2005 YR24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291023 2005 YT25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291024 2005 YG27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291025 2005 YP27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291026 2005 YQ28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291027 2005 YM29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291028 2005 YM30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291029 2005 YX30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291030 2005 YR32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
291031 2005 YN33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291032 2005 YP34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291033 2005 YG35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291034 2005 YR36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291035 2005 YE37 24/12/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
291036 2005 YK39 26/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
291037 2005 YA40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291038 2005 YO40 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291039 2005 YU40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291040 2005 YF42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291041 2005 YJ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291042 2005 YH46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291043 2005 YB48 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291044 2005 YH49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291045 2005 YU49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291046 2005 YX50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291047 2005 YK51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291048 2005 YY52 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
291049 2005 YC54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291050 2005 YK54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291051 2005 YD55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291052 2005 YW57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291053 2005 YC58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291054 2005 YZ62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291055 2005 YQ63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291056 2005 YW64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291057 2005 YO65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291058 2005 YJ70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
291059 2005 YQ70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
291060 2005 YH77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291061 2005 YZ79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291062 2005 YK80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291063 2005 YV86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
291064 2005 YW88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
291065 2005 YV89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
291066 2005 YY90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291067 2005 YN92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291068 2005 YS98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291069 2005 YV103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291070 2005 YV104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291071 2005 YX104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291072 2005 YD108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
291073 2005 YK113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291074 2005 YD116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
291075 2005 YY116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291076 2005 YF117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291077 2005 YG120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291078 2005 YM120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291079 2005 YR120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291080 2005 YV120 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291081 2005 YY120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
291082 2005 YB121 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291083 2005 YZ122 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291084 2005 YK123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291085 2005 YP123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291086 2005 YU127 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291087 2005 YT131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291088 2005 YZ131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291089 2005 YA133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291090 2005 YL133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291091 2005 YN133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291092 2005 YS133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291093 2005 YF134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291094 2005 YW134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291095 2005 YZ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291096 2005 YG135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291097 2005 YW136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291098 2005 YZ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291099 2005 YL148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291100 2005 YX148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL