Danh sách tiểu hành tinh/290001–290100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290001 Uebersax 2005 PP16 10/08/2005 Vicques M. Ory 3,2 km MPC · JPL
290002 2005 PC17 12/08/2005 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
290003 2005 PY18 12/08/2005 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
290004 2005 PA21 06/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
290005 2005 PG24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
290006 2005 PL24 06/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290007 2005 QC1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290008 2005 QS1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290009 2005 QV1 22/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
290010 2005 QA8 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290011 2005 QO8 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
290012 2005 QE9 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290013 2005 QE11 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
290014 2005 QC14 24/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290015 2005 QN14 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290016 2005 QX14 25/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
290017 2005 QQ15 25/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
290018 2005 QR15 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290019 2005 QR16 25/08/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
290020 2005 QT18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290021 2005 QY19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
290022 2005 QG20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
290023 2005 QL20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
290024 2005 QE22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290025 2005 QC24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290026 2005 QE24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290027 2005 QY24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
290028 2005 QO25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290029 2005 QE26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290030 2005 QP28 28/08/2005 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
290031 2005 QE29 23/08/2005 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
290032 2005 QW30 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
290033 2005 QJ31 22/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
290034 2005 QW31 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
290035 2005 QF32 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290036 2005 QK32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290037 2005 QU32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290038 2005 QP33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
290039 2005 QW34 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290040 2005 QT35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
290041 2005 QR38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
290042 2005 QU38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
290043 2005 QQ42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
290044 2005 QG44 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290045 2005 QH44 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290046 2005 QX45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290047 2005 QW46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290048 2005 QD47 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290049 2005 QL47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
290050 2005 QC48 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290051 2005 QE48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290052 2005 QG49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
290053 2005 QY53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290054 2005 QO54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290055 2005 QF57 30/08/2005 Vicques M. Ory 830 m MPC · JPL
290056 2005 QH57 29/08/2005 Drebach Drebach Obs. 820 m MPC · JPL
290057 2005 QO58 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290058 2005 QN59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290059 2005 QS59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290060 2005 QF62 26/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
290061 2005 QX64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290062 2005 QC65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290063 2005 QU65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
290064 2005 QH66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
290065 2005 QE67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
290066 2005 QB69 28/08/2005 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
290067 2005 QS69 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
290068 2005 QB70 29/08/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
290069 2005 QM70 29/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290070 2005 QG71 29/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290071 2005 QW71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
290072 2005 QH73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
290073 2005 QN73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
290074 Donasadock 2005 QF76 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
290075 2005 QR78 25/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
290076 2005 QA81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290077 2005 QA85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290078 2005 QH85 30/08/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
290079 2005 QD88 31/08/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 600 m MPC · JPL
290080 2005 QA89 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
290081 2005 QM89 22/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
290082 2005 QQ89 22/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
290083 2005 QX92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290084 2005 QV93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
290085 2005 QH94 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290086 2005 QL95 27/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
290087 2005 QR96 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290088 2005 QL98 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
290089 2005 QJ100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290090 2005 QS100 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
290091 2005 QO102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290092 2005 QN103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
290093 2005 QX103 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
290094 2005 QJ104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290095 2005 QN106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
290096 2005 QX108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
290097 2005 QL111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290098 2005 QC112 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290099 2005 QC113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
290100 2005 QD113 27/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL