Danh sách tiểu hành tinh/290101–290200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290101 2005 QP113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
290102 2005 QS113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290103 2005 QA114 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290104 2005 QR114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
290105 2005 QH116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290106 2005 QL116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290107 2005 QA117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
290108 2005 QO117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290109 2005 QX117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290110 2005 QE118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290111 2005 QT118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290112 2005 QB120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290113 2005 QB123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290114 2005 QZ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290115 2005 QV124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290116 2005 QM126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290117 2005 QL128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290118 2005 QP128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290119 2005 QV132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290120 2005 QB134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290121 2005 QU134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290122 2005 QL135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290123 2005 QF137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290124 2005 QC142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290125 2005 QO148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
290126 2005 QP148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
290127 Linakostenko 2005 QC149 29/08/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 7,7 km MPC · JPL
290128 2005 QD150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290129 Rátzlászló 2005 QC152 31/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,1 km MPC · JPL
290130 2005 QC153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
290131 2005 QH153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290132 2005 QJ153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290133 2005 QS153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
290134 2005 QB154 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
290135 2005 QH154 27/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
290136 2005 QK154 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
290137 2005 QH155 28/08/2005 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
290138 2005 QQ155 30/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
290139 2005 QR156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
290140 2005 QZ159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
290141 2005 QM161 28/08/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
290142 2005 QH162 30/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290143 2005 QS166 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290144 2005 QT168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
290145 2005 QY174 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290146 2005 QC175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290147 2005 QE175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
290148 2005 QT177 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
290149 2005 QX177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290150 2005 QQ178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290151 2005 QW178 30/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290152 2005 QJ179 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290153 2005 QY179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290154 2005 QX182 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290155 2005 QZ182 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290156 2005 QL183 27/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
290157 2005 QV187 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
290158 2005 QC188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290159 2005 QK190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290160 2005 RK1 01/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290161 2005 RE2 02/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
290162 2005 RC5 07/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
290163 2005 RT11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 5,6 km MPC · JPL
290164 2005 RB12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290165 2005 RK18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
290166 2005 RX18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290167 2005 RM20 01/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
290168 2005 RL21 06/09/2005 Campo Catino CAOS 2,8 km MPC · JPL
290169 2005 RO21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
290170 2005 RR25 11/09/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
290171 2005 RY25 08/09/2005 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
290172 2005 RB28 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290173 2005 RJ29 12/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
290174 2005 RB33 13/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
290175 2005 RM40 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
290176 2005 RB42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
290177 2005 RT43 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
290178 2005 RF44 03/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
290179 2005 RT45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
290180 2005 RK48 03/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
290181 2005 RZ50 03/09/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
290182 2005 RT51 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290183 2005 SZ4 25/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
290184 2005 SG5 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
290185 2005 SL6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290186 2005 SF7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290187 2005 SY10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290188 2005 SG11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290189 2005 SC14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290190 2005 SJ15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290191 2005 SX15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290192 2005 SM22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290193 2005 SD23 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
290194 2005 SV24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290195 2005 SD27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290196 2005 SF27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290197 2005 SY27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290198 2005 SX28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290199 2005 SS29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290200 2005 SE32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL