Danh sách tiểu hành tinh/288901–289000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288901 2004 RC311 13/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288902 2004 RR320 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288903 2004 RW320 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288904 2004 RP321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288905 2004 RS323 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288906 2004 RJ327 13/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288907 2004 RX329 14/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
288908 2004 RC331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288909 2004 RK345 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288910 2004 RB346 11/09/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288911 2004 RK346 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288912 2004 RB356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288913 2004 ST 17/09/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,5 km MPC · JPL
288914 2004 SX 17/09/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
288915 2004 SL3 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288916 2004 SK6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288917 2004 SY8 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288918 2004 SV9 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288919 2004 SS10 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
288920 2004 SG14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288921 2004 SQ14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
288922 2004 SE16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
288923 2004 SK17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
288924 2004 SR18 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288925 2004 SS23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
288926 2004 SK25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288927 2004 SC29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288928 2004 SN29 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288929 2004 SG31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288930 2004 SR31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288931 2004 SH32 17/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288932 2004 SJ33 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288933 2004 SR35 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288934 2004 SW35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288935 2004 SZ36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288936 2004 SF39 17/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288937 2004 SL42 18/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288938 2004 SQ42 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288939 2004 SW42 18/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288940 2004 SH43 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288941 2004 SP43 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288942 2004 SK46 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288943 2004 SZ49 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288944 2004 SL51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288945 2004 SS51 17/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
288946 2004 SB52 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288947 2004 SK52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288948 2004 SF53 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288949 2004 SN53 22/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288950 2004 SA56 23/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 830 m MPC · JPL
288951 2004 SV60 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
288952 2004 SL61 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288953 2004 TR2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
288954 2004 TT3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288955 2004 TO6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288956 2004 TV6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288957 2004 TJ9 07/10/2004 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
288958 2004 TE12 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288959 2004 TJ16 11/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
288960 Steponasdarius 2004 TN16 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
288961 Stasysgirėnas 2004 TZ19 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
288962 2004 TM23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288963 2004 TL26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288964 2004 TT27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288965 2004 TX27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
288966 2004 TD28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288967 2004 TX28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288968 2004 TV29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288969 2004 TP34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288970 2004 TC38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288971 2004 TC40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288972 2004 TE41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
288973 2004 TQ41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288974 2004 TR41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288975 2004 TK42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288976 2004 TO42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288977 2004 TM45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288978 2004 TW47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288979 2004 TY48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288980 2004 TG49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288981 2004 TH50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288982 2004 TN50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288983 2004 TN51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
288984 2004 TZ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
288985 2004 TE54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288986 2004 TJ54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288987 2004 TQ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
288988 2004 TO58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288989 2004 TC60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
288990 2004 TV60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
288991 2004 TW60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
288992 2004 TK61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
288993 2004 TW61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
288994 2004 TP63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288995 2004 TY64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
288996 2004 TN66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
288997 2004 TL67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288998 2004 TS67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288999 2004 TU67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289000 2004 TB71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also