Danh sách tiểu hành tinh/288801–288900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288801 2004 RD156 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288802 2004 RF157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288803 2004 RY157 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288804 2004 RO158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288805 2004 RV158 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288806 2004 RB163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288807 2004 RW164 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288808 2004 RV167 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
288809 2004 RA169 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
288810 2004 RF169 08/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
288811 2004 RP170 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
288812 2004 RH172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288813 2004 RO172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288814 2004 RS174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288815 2004 RM176 12/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288816 2004 RT177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288817 2004 RX177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288818 2004 RB178 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288819 2004 RU179 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288820 2004 RZ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288821 2004 RF182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288822 2004 RS183 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288823 2004 RW183 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
288824 2004 RX184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288825 2004 RN185 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288826 2004 RO185 10/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
288827 2004 RO187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288828 2004 RQ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288829 2004 RD188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288830 2004 RA190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288831 2004 RG190 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288832 2004 RM190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288833 2004 RN190 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288834 2004 RX190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288835 2004 RX192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288836 2004 RV193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288837 2004 RC195 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
288838 2004 RL197 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288839 2004 RR197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288840 2004 RO198 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288841 2004 RY201 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288842 2004 RO202 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288843 2004 RX202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288844 2004 RX203 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
288845 2004 RH204 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288846 2004 RQ204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288847 2004 RT204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
288848 2004 RW204 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
288849 2004 RN205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288850 2004 RU205 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
288851 2004 RW205 10/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
288852 2004 RJ207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288853 2004 RC208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288854 2004 RS208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288855 2004 RZ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288856 2004 RT213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288857 2004 RG214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288858 2004 RO217 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288859 2004 RY219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288860 2004 RQ222 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288861 2004 RS224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288862 2004 RK225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288863 2004 RQ225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288864 2004 RS226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288865 2004 RW227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288866 2004 RA228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288867 2004 RU229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288868 2004 RD231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288869 2004 RN231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288870 2004 RV231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
288871 2004 RR232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288872 2004 RR233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
288873 2004 RY233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288874 2004 RJ235 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288875 2004 RH236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
288876 2004 RS238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288877 2004 RM239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288878 2004 RE241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288879 2004 RN241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288880 2004 RH242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288881 2004 RM243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288882 2004 RL245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288883 2004 RR245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288884 2004 RU246 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288885 2004 RW247 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
288886 2004 RV250 13/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
288887 2004 RZ254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288888 2004 RZ255 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
288889 2004 RR266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288890 2004 RR274 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288891 2004 RW276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288892 2004 RU287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
288893 2004 RJ290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288894 2004 RM291 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288895 2004 RJ296 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
288896 2004 RQ304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288897 2004 RJ306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288898 2004 RL306 12/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288899 2004 RR308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288900 2004 RW309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL