Danh sách tiểu hành tinh/287901–288000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287901 2003 SO423 28/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
287902 2003 SQ427 28/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
287903 2003 SX428 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287904 2003 SO430 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
287905 2003 SV430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
287906 2003 SQ433 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
287907 2003 TV5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
287908 2003 TK11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
287909 2003 TR12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
287910 2003 TY19 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
287911 2003 TZ33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
287912 2003 TG35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
287913 2003 TE37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
287914 2003 TX41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
287915 2003 TH47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
287916 2003 TJ47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
287917 2003 TH48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
287918 2003 TY49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
287919 2003 TP56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
287920 2003 TP58 15/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287921 2003 UO1 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
287922 2003 UH9 18/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
287923 2003 UL10 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
287924 2003 UZ19 22/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287925 2003 UQ22 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287926 2003 UF23 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
287927 2003 UT29 21/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287928 2003 UR30 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287929 2003 UA31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
287930 2003 UG36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
287931 2003 UM39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
287932 2003 UO41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
287933 2003 UB46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
287934 2003 UA50 16/10/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
287935 2003 UE53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287936 2003 UP56 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
287937 2003 UX58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
287938 2003 UR61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
287939 2003 UM70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
287940 2003 UT70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
287941 2003 UM72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
287942 2003 UV73 27/10/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
287943 2003 UA74 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287944 2003 US78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
287945 2003 UJ84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
287946 2003 US86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287947 2003 UH91 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
287948 2003 UN91 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
287949 2003 UO91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
287950 2003 UG93 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
287951 2003 UY94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
287952 2003 UK97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
287953 2003 UR98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
287954 2003 UJ103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
287955 2003 UM103 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
287956 2003 UP104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287957 2003 UF105 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
287958 2003 UT109 19/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
287959 2003 UC111 19/10/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
287960 2003 UR113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
287961 2003 UO120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
287962 2003 UZ120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287963 2003 UR122 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287964 2003 UG123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
287965 2003 UR123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
287966 2003 UQ126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287967 2003 UW129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287968 2003 UC131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287969 2003 UR133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287970 2003 UR135 21/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287971 2003 US140 16/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287972 2003 UX147 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287973 2003 UH148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
287974 2003 UQ148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
287975 2003 UQ149 20/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
287976 2003 UE153 21/10/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
287977 2003 UA159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287978 2003 UF159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
287979 2003 UH160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
287980 2003 US161 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287981 2003 UP162 21/10/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
287982 2003 UQ164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
287983 2003 UQ165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287984 2003 UW167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287985 2003 UJ168 22/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
287986 2003 UD174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
287987 2003 US175 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287988 2003 US178 21/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287989 2003 UX179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287990 2003 UL180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
287991 2003 UP183 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287992 2003 UT183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287993 2003 UC184 21/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
287994 2003 US184 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
287995 2003 UP187 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
287996 2003 UC190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
287997 2003 UT190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
287998 2003 UX190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
287999 2003 UK191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
288000 2003 UW191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also