Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/287201–287300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287201 2002 SW27 26/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
287202 2002 SY31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
287203 2002 SW32 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
287204 2002 SW34 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
287205 2002 SP43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
287206 2002 SK44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
287207 2002 ST44 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
287208 2002 SQ53 20/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287209 2002 SQ54 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
287210 2002 SK65 17/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287211 2002 SY65 16/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287212 2002 SS67 26/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287213 2002 SN68 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287214 2002 SL70 26/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
287215 2002 SU70 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287216 2002 SW70 16/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287217 2002 SO71 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
287218 2002 SB72 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287219 2002 SX72 16/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
287220 2002 SY73 16/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
287221 2002 TD4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
287222 2002 TM4 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
287223 2002 TA11 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
287224 2002 TN11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
287225 2002 TG12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
287226 2002 TM13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
287227 2002 TD16 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
287228 2002 TJ16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
287229 2002 TE19 02/10/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
287230 2002 TA21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
287231 2002 TT23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
287232 2002 TG24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
287233 2002 TJ30 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
287234 2002 TR35 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
287235 2002 TA36 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287236 2002 TB36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
287237 2002 TN42 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
287238 2002 TJ44 02/10/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
287239 2002 TP49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
287240 2002 TV51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
287241 2002 TA56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
287242 2002 TJ56 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
287243 2002 TM63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
287244 2002 TN63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
287245 2002 TQ63 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
287246 2002 TR63 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
287247 2002 TJ67 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287248 2002 TW69 09/10/2002 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
287249 2002 TJ90 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
287250 2002 TX95 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287251 2002 TO96 11/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
287252 2002 TC100 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
287253 2002 TS101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
287254 2002 TT101 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287255 2002 TH103 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
287256 2002 TM114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287257 2002 TW120 03/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
287258 2002 TN123 04/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
287259 2002 TC127 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287260 2002 TF129 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287261 2002 TB130 04/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
287262 2002 TM139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
287263 2002 TA145 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
287264 2002 TB145 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
287265 2002 TA146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287266 2002 TF148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
287267 2002 TR148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
287268 2002 TY151 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287269 2002 TW155 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
287270 2002 TU156 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287271 2002 TY156 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287272 2002 TE159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287273 2002 TO161 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
287274 2002 TN163 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
287275 2002 TY166 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287276 2002 TG167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287277 2002 TV167 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
287278 2002 TZ168 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287279 2002 TT169 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
287280 2002 TY171 04/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
287281 2002 TC173 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
287282 2002 TZ175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
287283 2002 TH177 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287284 2002 TM181 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
287285 2002 TE184 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
287286 2002 TQ186 04/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
287287 2002 TK192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
287288 2002 TQ193 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287289 2002 TJ194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
287290 2002 TT194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
287291 2002 TP196 04/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
287292 2002 TB197 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
287293 2002 TW197 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287294 2002 TH200 09/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
287295 2002 TC204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287296 2002 TE204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287297 2002 TL204 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287298 2002 TH205 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287299 2002 TZ205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287300 2002 TD208 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL