Danh sách tiểu hành tinh/287101–287200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287101 2002 RL141 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
287102 2002 RC144 11/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287103 2002 RA147 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
287104 2002 RD150 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
287105 2002 RF150 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
287106 2002 RV150 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
287107 2002 RX152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287108 2002 RZ153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
287109 2002 RE155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
287110 2002 RC160 12/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
287111 2002 RJ160 12/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
287112 2002 RG161 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287113 2002 RE162 12/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287114 2002 RT163 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287115 2002 RK165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287116 2002 RS165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
287117 2002 RG166 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
287118 2002 RJ176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287119 2002 RD177 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287120 2002 RW177 13/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287121 2002 RM180 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287122 2002 RU181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 740 m MPC · JPL
287123 2002 RR182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
287124 2002 RO183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
287125 2002 RT183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287126 2002 RU184 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287127 2002 RZ184 12/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287128 2002 RV185 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287129 2002 RW187 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287130 2002 RK188 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
287131 2002 RD191 15/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
287132 2002 RZ192 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287133 2002 RC193 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287134 2002 RF196 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287135 2002 RG198 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287136 2002 RP201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
287137 2002 RV201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287138 2002 RH203 13/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
287139 2002 RJ207 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287140 2002 RZ207 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
287141 2002 RS208 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
287142 2002 RY213 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287143 2002 RS214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
287144 2002 RL220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287145 2002 RM220 15/09/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
287146 2002 RA226 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287147 2002 RK226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287148 2002 RS226 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
287149 2002 RM228 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
287150 2002 RV228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
287151 2002 RN231 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287152 2002 RU231 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
287153 2002 RF233 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,4 km MPC · JPL
287154 2002 RN233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
287155 2002 RB234 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
287156 2002 RQ234 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
287157 2002 RD235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,2 km MPC · JPL
287158 2002 RN235 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
287159 2002 RP235 14/09/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
287160 2002 RD238 09/09/2002 Haleakala R. Matson 1,8 km MPC · JPL
287161 2002 RE240 11/09/2002 Haleakala S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
287162 2002 RL240 11/09/2002 Haleakala S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
287163 2002 RQ244 14/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287164 2002 RW246 14/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
287165 2002 RF247 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
287166 2002 RR248 14/09/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
287167 2002 RJ251 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287168 2002 RR251 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287169 2002 RK253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287170 2002 RV253 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287171 2002 RD254 14/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287172 2002 RM254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
287173 2002 RZ254 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
287174 2002 RC259 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287175 2002 RR261 13/09/2002 Palomar Palomar Obs. 2,2 km MPC · JPL
287176 2002 RK263 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287177 2002 RW266 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287178 2002 RQ267 03/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
287179 2002 RV267 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
287180 2002 RF269 04/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
287181 2002 RT270 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287182 2002 RY271 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287183 2002 RE272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287184 2002 RW272 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287185 2002 RB273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287186 2002 RW282 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287187 2002 RA291 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
287188 2002 SE 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
287189 2002 SX3 26/09/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
287190 2002 SL4 27/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
287191 2002 SD5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
287192 2002 SP11 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287193 2002 SF15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
287194 2002 SA17 28/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287195 2002 SW19 26/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287196 2002 SE22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287197 2002 SK23 27/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
287198 2002 SM23 27/09/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
287199 2002 SR23 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287200 2002 SF24 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL