Danh sách tiểu hành tinh/286101–286200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286101 2001 TM75 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286102 2001 TY90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286103 2001 TN92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286104 2001 TP92 14/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286105 2001 TL93 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286106 2001 TM94 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
286107 2001 TL97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286108 2001 TY97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286109 2001 TR98 14/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286110 2001 TQ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
286111 2001 TO101 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286112 2001 TP101 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286113 2001 TS102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286114 2001 TV119 15/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
286115 2001 TB125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
286116 2001 TO126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286117 2001 TN129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
286118 2001 TB132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286119 2001 TV140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286120 2001 TF143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286121 2001 TF144 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286122 2001 TE149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286123 2001 TP149 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286124 2001 TG150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286125 2001 TZ150 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
286126 2001 TD155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
286127 2001 TE155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286128 2001 TG160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286129 2001 TB162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286130 2001 TY162 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286131 2001 TD163 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286132 2001 TW164 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286133 2001 TK177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286134 2001 TY178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286135 2001 TD179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286136 2001 TA182 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286137 2001 TR184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286138 2001 TN188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286139 2001 TO192 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286140 2001 TU193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286141 2001 TR196 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
286142 2001 TA200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286143 2001 TE201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286144 2001 TG207 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
286145 2001 TJ207 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
286146 2001 TM208 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286147 2001 TX209 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286148 2001 TG217 14/10/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 860 m MPC · JPL
286149 2001 TU217 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286150 2001 TO220 14/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286151 2001 TL235 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
286152 2001 TU235 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286153 2001 TA236 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286154 2001 TU240 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286155 2001 TM243 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
286156 2001 TK246 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
286157 2001 TD249 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
286158 2001 TW253 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
286159 2001 TN254 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
286160 2001 TJ257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
286161 2001 TK257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
286162 Tatarka 2001 TD259 08/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286163 2001 TY260 11/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
286164 2001 UQ3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286165 2001 US6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
286166 2001 UZ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286167 2001 UJ9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286168 2001 UY11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
286169 2001 UX15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
286170 2001 UM26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286171 2001 UY26 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
286172 2001 UH27 17/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286173 2001 UL40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286174 2001 UM41 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286175 2001 UX41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286176 2001 UD43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286177 2001 US43 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286178 2001 UA44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286179 2001 UP44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286180 2001 UP46 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286181 2001 UA47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286182 2001 UT49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286183 2001 UQ50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286184 2001 UK51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286185 2001 UV54 20/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286186 2001 UQ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286187 2001 UT56 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286188 2001 UZ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286189 2001 US57 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286190 2001 UH61 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286191 2001 UC62 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286192 2001 UM62 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286193 2001 UG64 18/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286194 2001 UP64 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286195 2001 UV66 20/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
286196 2001 UD67 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286197 2001 UT67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286198 2001 UD68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286199 2001 UM68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286200 2001 UC69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL