Danh sách tiểu hành tinh/285101–285200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285101 1994 WD13 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285102 1995 BZ5 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285103 1995 BW7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285104 1995 CR3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285105 1995 CS4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285106 1995 FL7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285107 1995 HQ2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285108 1995 HB3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285109 1995 JS 01/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
285110 1995 MA1 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,4 km MPC · JPL
285111 1995 MX3 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285112 1995 MU6 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285113 1995 OE13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285114 1995 OY16 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285115 1995 QB4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285116 1995 SN1 18/09/1995 Modra A. Galád 780 m MPC · JPL
285117 1995 ST8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285118 1995 SE14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285119 1995 ST14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
285120 1995 SN21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285121 1995 SO25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285122 1995 SD36 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285123 1995 SG42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285124 1995 SK44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285125 1995 SQ45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285126 1995 SZ48 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285127 1995 SR50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285128 1995 SP51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285129 1995 SD62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285130 1995 SZ62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
285131 1995 SA63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285132 1995 SY63 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285133 1995 SJ64 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285134 1995 SA72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285135 1995 SB72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
285136 1995 SR76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285137 1995 SN80 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285138 1995 SZ81 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285139 1995 SO87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285140 1995 TM9 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
285141 1995 TG12 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285142 1995 UG1 22/10/1995 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
285143 1995 UZ4 23/10/1995 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
285144 1995 UX12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
285145 1995 UU15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285146 1995 UL17 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
285147 1995 UA18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285148 1995 UL20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285149 1995 UN50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
285150 1995 UD62 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285151 1995 UB63 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
285152 1995 UR65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285153 1995 UA70 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285154 1995 UM77 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285155 1995 VF4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285156 1995 VR8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285157 1995 VY12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285158 1995 VA13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285159 1995 VK18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285160 1995 WP6 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285161 1995 WA10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285162 1995 WB14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285163 1995 WK16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285164 1995 WS36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285165 1995 XC3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285166 1995 YE11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285167 1995 YJ11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285168 1995 YK14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285169 1996 AN7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285170 1996 BZ6 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
285171 1996 ET5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285172 1996 ER6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285173 1996 ES8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285174 1996 FY5 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285175 1996 GJ3 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285176 1996 GQ6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285177 1996 GU10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285178 1996 OZ 18/07/1996 Socorro R. Weber 4,0 km MPC · JPL
285179 1996 TY11 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
285180 1996 TH16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
285181 1996 TA17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285182 1996 TU18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285183 1996 TA29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285184 1996 TD36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285185 1996 TL37 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285186 1996 TK39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
285187 1996 TS46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
285188 1996 VC10 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285189 1996 VU10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285190 1996 VV10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
285191 1996 VK13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285192 1996 VO13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285193 1996 VW16 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285194 1996 VG18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
285195 1996 VB23 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285196 1996 VS28 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285197 1996 VU34 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285198 1996 VA42 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285199 1996 XP4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285200 1996 XE7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL