Danh sách tiểu hành tinh/286001–286100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286001 2001 SH87 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286002 2001 SX89 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286003 2001 SY90 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286004 2001 SA93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286005 2001 SC94 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286006 2001 SE97 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286007 2001 SC99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286008 2001 SJ100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286009 2001 SR101 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286010 2001 SC118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286011 2001 SM118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286012 2001 SY128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286013 2001 SC135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286014 2001 SE141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286015 2001 SU141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286016 2001 SJ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286017 2001 SJ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286018 2001 SK144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286019 2001 SA146 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286020 2001 SU146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286021 2001 SD147 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
286022 2001 SU147 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286023 2001 SK150 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286024 2001 ST156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286025 2001 SE157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286026 2001 SZ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286027 2001 SG163 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286028 2001 SX164 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286029 2001 SV166 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286030 2001 SB169 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286031 2001 SL170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286032 2001 SO170 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286033 2001 SR175 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286034 2001 SU189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286035 2001 SV189 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286036 2001 ST196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286037 2001 SH198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286038 2001 SD203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286039 2001 SZ203 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286040 2001 SK208 19/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
286041 2001 SE211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286042 2001 SV211 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286043 2001 SA212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286044 2001 SL218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286045 2001 SM218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286046 2001 SQ220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286047 2001 SP222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286048 2001 SC227 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286049 2001 SK227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286050 2001 SW228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286051 2001 SH229 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286052 2001 SB231 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
286053 2001 SS236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286054 2001 SM242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286055 2001 SM274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286056 2001 SK282 28/09/2001 Eskridge G. Hug 610 m MPC · JPL
286057 2001 SJ285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
286058 2001 SF288 27/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286059 2001 SG292 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286060 2001 SH294 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286061 2001 SC300 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286062 2001 SP300 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286063 2001 SV302 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286064 2001 SX308 22/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286065 2001 SJ309 22/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286066 2001 SY311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286067 2001 SB312 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286068 2001 SS315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286069 2001 SS319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286070 2001 SG326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286071 2001 SN337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
286072 2001 SC344 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
286073 2001 SQ349 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
286074 2001 SL350 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286075 2001 SQ350 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
286076 2001 SO355 24/09/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
286077 2001 SX355 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
286078 2001 SZ355 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
286079 2001 TW1 09/10/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
286080 2001 TX1 10/10/2001 Palomar NEAT 210 m MPC · JPL
286081 2001 TT9 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286082 2001 TG12 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286083 2001 TB17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,1 km MPC · JPL
286084 2001 TV17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
286085 2001 TJ18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
286086 2001 TH20 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286087 2001 TE22 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286088 2001 TT24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286089 2001 TG27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286090 2001 TY27 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
286091 2001 TO28 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286092 2001 TR31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286093 2001 TW35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286094 2001 TZ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286095 2001 TC46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286096 2001 TR47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
286097 2001 TK68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286098 2001 TX68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286099 2001 TA69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286100 2001 TL75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL