Danh sách tiểu hành tinh/285001–285100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285001 2010 RN47 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285002 2010 TU131 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
285003 2010 UH46 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285004 2010 UY98 29/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
285005 2010 VG120 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285006 2010 VV132 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285007 2010 XO55 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
285008 2011 AP8 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
285009 2011 AJ20 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
285010 2011 AM66 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285011 2011 BY19 05/04/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
285012 2011 BP36 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
285013 2011 BT89 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285014 2011 BF94 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
285015 2011 BD114 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285016 2011 CZ7 03/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
285017 2011 CZ20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285018 2011 CA71 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285019 2011 CW77 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
285020 2011 DG4 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
285021 2011 DW10 07/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
285022 2011 DF18 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285023 2011 DT21 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285024 2011 DD40 19/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
285025 2011 DZ40 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
285026 2011 DA43 17/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
285027 2011 DX45 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
285028 2011 EO 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285029 2011 EW10 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285030 2011 EJ11 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
285031 2011 EO14 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
285032 2011 EX26 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285033 2011 ED40 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285034 2011 EJ42 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
285035 2011 EC44 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285036 2011 EJ51 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
285037 2011 ES51 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285038 2011 EU54 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285039 2011 EY54 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285040 2011 EO77 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285041 2011 FC5 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 5,1 km MPC · JPL
285042 2011 FZ5 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
285043 2011 FJ10 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285044 2011 FT10 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285045 2011 FW97 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285046 2011 FZ132 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285047 2011 FG147 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
285048 2011 FJ154 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285049 2011 GM32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285050 2011 GU32 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285051 2011 GD43 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285052 2011 GX85 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285053 2011 HN8 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285054 2011 HK18 08/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
285055 2011 HT18 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285056 2011 HG25 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285057 2011 HW25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
285058 2011 HK30 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
285059 2011 HV60 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
285060 2011 HT91 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285061 2011 HZ100 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
285062 2011 JK29 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285063 2011 KV 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285064 2011 KG3 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285065 2011 KM11 12/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
285066 2011 KO11 21/08/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
285067 2011 KS20 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285068 2011 KA23 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285069 2011 KB23 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285070 2011 KO24 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285071 2011 KK25 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
285072 2011 KQ25 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285073 2011 KH28 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
285074 2011 KO28 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285075 2011 KF33 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285076 2011 KG33 16/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
285077 2227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
285078 2459 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
285079 1981 EQ36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
285080 1981 EB47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
285081 1991 FD1 18/03/1991 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285082 1991 TJ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
285083 1992 DS8 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
285084 1992 SY10 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285085 1992 UM7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285086 1993 FA38 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
285087 1993 HN4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285088 1993 TQ7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
285089 1993 TT23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
285090 1993 TV24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 860 m MPC · JPL
285091 1994 AL7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285092 1994 AP14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285093 1994 HC 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285094 1994 PR7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
285095 1994 RC3 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285096 1994 TZ10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285097 1994 UM8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285098 1994 UZ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285099 1994 VT3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285100 1994 WX7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL