Danh sách tiểu hành tinh/285901–286000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285901 2001 QL88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285902 2001 QS99 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285903 2001 QK102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285904 2001 QH103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285905 2001 QC122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285906 2001 QQ123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285907 2001 QX126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285908 2001 QD131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285909 2001 QF143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285910 2001 QX148 21/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
285911 2001 QN150 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285912 2001 QD155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
285913 2001 QQ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
285914 2001 QP161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
285915 2001 QE164 21/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285916 2001 QT168 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
285917 2001 QC172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285918 2001 QX175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285919 2001 QU183 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
285920 2001 QV183 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285921 2001 QD192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285922 2001 QC212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
285923 2001 QN213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
285924 2001 QF217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
285925 2001 QM219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285926 2001 QS222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
285927 2001 QN233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285928 2001 QP243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285929 2001 QF252 25/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285930 2001 QP253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
285931 2001 QB254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
285932 2001 QA262 25/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285933 2001 QZ278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285934 2001 QZ279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285935 2001 QV281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285936 2001 QP286 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285937 Anthonytaylor 2001 QU317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
285938 2001 QM323 27/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
285939 2001 QE327 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
285940 2001 QE330 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285941 2001 QO334 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285942 2001 QC335 27/08/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
285943 2001 RB4 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
285944 2001 RZ11 10/09/2001 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
285945 2001 RW13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285946 2001 RA15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285947 2001 RL18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285948 2001 RA20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
285949 2001 RJ21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285950 2001 RS21 07/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
285951 2001 RK22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285952 2001 RX22 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285953 2001 RB23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285954 2001 RG30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285955 2001 RE33 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285956 2001 RQ37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285957 2001 RN41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285958 2001 RD55 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285959 2001 RJ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285960 2001 RD64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285961 2001 RN66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
285962 2001 RS73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285963 2001 RD87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
285964 2001 RD95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
285965 2001 RS96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285966 2001 RZ97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285967 2001 RL99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285968 2001 RY103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285969 2001 RC105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285970 2001 RL108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285971 2001 RW109 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
285972 2001 RK111 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285973 2001 RS111 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285974 2001 RH112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285975 2001 RP116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285976 2001 RT116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285977 2001 RM122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285978 2001 RP129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
285979 2001 RA132 12/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
285980 2001 RB140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285981 2001 RZ144 07/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
285982 2001 RH145 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285983 2001 RU145 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
285984 2001 RG149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
285985 2001 RM149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285986 2001 RE150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
285987 2001 RH150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
285988 2001 RA156 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285989 2001 SG2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
285990 2001 SK9 17/09/2001 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
285991 2001 SH15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
285992 2001 SG25 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285993 2001 SU51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
285994 2001 SW59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285995 2001 SJ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285996 2001 SH68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285997 2001 SW76 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285998 2001 SQ77 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285999 2001 SJ84 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286000 2001 SU84 20/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also