Danh sách tiểu hành tinh/285801–285900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285801 2000 YE4 19/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,8 km MPC · JPL
285802 2000 YJ12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
285803 2000 YY22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285804 2000 YE27 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285805 2000 YV27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
285806 2000 YV41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285807 2000 YG60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285808 2000 YO62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285809 2000 YA74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
285810 2000 YR82 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285811 2000 YE98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285812 2000 YM102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285813 2000 YQ129 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285814 2000 YT135 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285815 2001 AJ12 02/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
285816 2001 BV9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
285817 2001 BR18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
285818 2001 BZ39 19/01/2001 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
285819 2001 BB41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285820 2001 BY56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285821 2001 CB41 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285822 2001 CS47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285823 2001 DP14 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
285824 2001 DU25 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285825 2001 DA39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285826 2001 DY41 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285827 2001 DK42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285828 2001 DO42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285829 2001 DL55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285830 2001 DS62 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
285831 2001 DF63 19/02/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285832 2001 DS77 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
285833 2001 DX77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285834 2001 DH83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285835 2001 DW83 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 6,3 km MPC · JPL
285836 2001 ET18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285837 2001 EZ22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285838 2001 FA1 17/03/2001 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
285839 2001 FL35 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
285840 2001 FP49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285841 2001 FD61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285842 2001 FK85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285843 2001 FM87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
285844 2001 FL89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285845 2001 FP107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
285846 2001 FO108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285847 2001 FJ110 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
285848 2001 FS111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285849 2001 FR118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
285850 2001 FU158 27/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
285851 2001 FQ168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
285852 2001 FA179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285853 2001 FG181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285854 2001 FH190 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
285855 2001 FO196 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285856 2001 FV196 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
285857 2001 GD3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285858 2001 GE10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
285859 2001 HZ14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285860 2001 HB26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
285861 2001 HE40 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
285862 2001 HM48 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
285863 2001 HD58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
285864 2001 HN60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
285865 2001 JP7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
285866 2001 KV9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
285867 2001 KJ10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285868 2001 KM15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
285869 2001 KK16 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
285870 2001 KP31 22/05/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285871 2001 MJ21 27/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
285872 2001 NR5 13/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
285873 2001 NY7 14/07/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
285874 2001 NK9 13/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
285875 2001 OB1 17/07/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
285876 2001 OM3 17/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
285877 2001 OY15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285878 2001 OP55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
285879 2001 OJ61 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
285880 2001 OC76 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
285881 2001 OO77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
285882 2001 OM95 30/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285883 2001 OR95 24/07/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
285884 2001 PN1 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
285885 2001 PN4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
285886 2001 PX7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
285887 2001 PH19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
285888 2001 PO29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
285889 2001 PZ33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
285890 2001 PQ55 14/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
285891 2001 PC58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
285892 2001 QZ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285893 2001 QT15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
285894 2001 QV25 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285895 2001 QC37 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
285896 2001 QX45 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285897 2001 QK49 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285898 2001 QV64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285899 2001 QQ80 17/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285900 2001 QH86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL