Danh sách tiểu hành tinh/284901–285000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284901 2009 UD147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
284902 2009 VL14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284903 2009 VF43 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284904 2009 VK68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284905 2009 VZ93 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
284906 2009 XR6 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284907 2009 XH16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284908 2009 YA17 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284909 2009 YR25 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
284910 2010 AU11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284911 2010 AW32 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
284912 2010 AS66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284913 2010 AJ76 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284914 2010 AP79 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284915 2010 AX91 08/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
284916 2010 AC125 19/03/2001 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
284917 2010 BG4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
284918 2010 BO15 16/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
284919 2010 BK82 25/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
284920 2010 CM46 12/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
284921 2010 CU56 13/02/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
284922 2010 CL82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284923 2010 CT82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284924 2010 CW96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
284925 2010 CY103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284926 2010 CX128 09/02/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
284927 2010 CU153 14/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
284928 2010 CH172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284929 2010 CA180 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
284930 2010 CC225 08/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
284931 2010 DR 16/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
284932 2010 DG3 16/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
284933 2010 DX7 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284934 2010 DN26 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
284935 2010 DS50 21/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
284936 2010 DU50 21/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
284937 2010 DY53 23/02/2010 WISE WISE 6,5 km MPC · JPL
284938 2010 DX73 24/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284939 2010 DL75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284940 2010 EM2 03/03/2010 Nazaret G. Muler 820 m MPC · JPL
284941 2010 EB21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,2 km MPC · JPL
284942 2010 EQ30 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
284943 2010 EZ33 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284944 2010 EQ34 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
284945 Saint-Imier 284945|Saint-Imier}} 14/03/2010 Vicques M. Ory 2,9 km MPC · JPL
284946 2010 EC79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284947 2010 EO87 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284948 2010 ET99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284949 2010 EK105 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284950 2010 EO126 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284951 2010 EW126 15/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284952 2010 EG127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
284953 2010 EL127 02/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284954 2010 EF129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284955 2010 EN129 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284956 2010 EF130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284957 2010 EJ133 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284958 2010 EH137 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284959 2010 EP139 13/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
284960 2010 EC140 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284961 2010 ET140 15/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284962 2010 FW 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284963 2010 FC5 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284964 2010 FO5 17/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284965 2010 FX14 17/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284966 2010 FO20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284967 2010 FY22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
284968 2010 FZ27 20/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284969 2010 FG85 19/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
284970 2010 FP100 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
284971 2010 GS6 03/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
284972 2010 GM7 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284973 2010 GJ25 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284974 2010 GV26 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284975 2010 GG27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284976 2010 GA32 06/04/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
284977 2010 GV96 14/04/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 2,1 km MPC · JPL
284978 2010 GG104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
284979 2010 GO105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284980 2010 GC118 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284981 2010 GT119 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
284982 2010 GS124 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284983 2010 GG127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
284984 Ikaunieks 2010 GC158 12/04/2010 Baldone K. Černis, I. Eglītis 1,9 km MPC · JPL
284985 2010 GO158 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284986 2010 HT23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
284987 2010 HH105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284988 2010 JV35 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284989 2010 JP38 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,3 km MPC · JPL
284990 2010 JF76 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284991 2010 JU111 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
284992 2010 JA148 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284993 2010 JD171 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284994 2010 KD60 20/05/2010 Haleakala M. Micheli 1,4 km MPC · JPL
284995 2010 KF124 31/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
284996 Rosaparks 2010 LD58 09/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
284997 2010 NV7 04/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
284998 2010 NU29 07/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
284999 2010 NN90 02/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
285000 2010 OS56 23/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also