Danh sách tiểu hành tinh/286901–287000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286901 2002 PU64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286902 2002 PL66 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286903 2002 PY67 06/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
286904 2002 PY68 13/08/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
286905 2002 PC69 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286906 2002 PS72 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286907 2002 PX72 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286908 2002 PE73 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286909 2002 PY73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286910 2002 PB86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286911 2002 PR86 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
286912 2002 PL87 14/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286913 2002 PW88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
286914 2002 PH89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286915 2002 PR95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286916 2002 PT96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286917 2002 PV100 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286918 2002 PP102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286919 2002 PQ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286920 2002 PG104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286921 2002 PO104 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286922 2002 PT104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286923 2002 PW105 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286924 2002 PN106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286925 2002 PT106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
286926 2002 PB109 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286927 2002 PA113 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286928 2002 PD113 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286929 2002 PT114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
286930 2002 PJ119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
286931 2002 PP119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
286932 2002 PL122 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286933 2002 PN123 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286934 2002 PA124 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286935 2002 PS124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
286936 2002 PT127 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286937 2002 PN139 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
286938 2002 PH142 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286939 2002 PJ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
286940 2002 PZ159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286941 2002 PJ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
286942 2002 PZ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 820 m MPC · JPL
286943 2002 PN162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
286944 2002 PD164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
286945 2002 PO165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286946 2002 PY167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286947 2002 PA169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286948 2002 PC169 08/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
286949 2002 PP169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286950 2002 PX169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286951 2002 PJ170 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286952 2002 PE172 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286953 2002 PM173 08/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
286954 2002 PO174 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286955 2002 PL177 11/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286956 2002 PS177 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286957 2002 PE178 07/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286958 2002 PR178 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286959 2002 PL180 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286960 2002 PP181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286961 2002 PU182 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286962 2002 PN185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286963 2002 PD190 04/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286964 2002 PS192 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286965 2002 PV192 08/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
286966 2002 PP194 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
286967 2002 PR194 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
286968 2002 QX2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286969 2002 QC8 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286970 2002 QN11 26/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286971 2002 QC13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286972 2002 QW16 27/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
286973 2002 QK17 28/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
286974 2002 QC19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286975 2002 QD19 26/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
286976 2002 QF22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286977 2002 QJ23 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
286978 2002 QR26 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286979 2002 QS26 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286980 2002 QO27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286981 2002 QM36 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286982 2002 QL38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
286983 2002 QP38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
286984 2002 QD42 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286985 2002 QG44 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286986 2002 QX44 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286987 2002 QC48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
286988 2002 QW49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
286989 2002 QS51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
286990 2002 QP52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
286991 2002 QU53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
286992 2002 QJ54 28/08/2002 Palomar A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
286993 2002 QK54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 690 m MPC · JPL
286994 2002 QN54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286995 2002 QV54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
286996 2002 QT56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
286997 2002 QK59 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286998 2002 QT59 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
286999 2002 QF60 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287000 2002 QS62 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also