Danh sách tiểu hành tinh/284101–284200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284101 2005 QV68 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
284102 2005 QO177 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284103 2005 QP181 30/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
284104 2005 RF21 03/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
284105 2005 SJ63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284106 2005 SZ81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284107 2005 SC126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
284108 2005 SL184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284109 2005 SE265 26/09/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
284110 2005 SC282 22/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
284111 2005 TK8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
284112 2005 TJ41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284113 2005 TD45 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
284114 2005 TZ51 13/10/2005 Anderson Mesa LONEOS AMO 930 m MPC · JPL
284115 2005 TG173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284116 2005 UD77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284117 2005 UF79 25/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
284118 2005 US112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284119 2005 UX131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
284120 2005 UM190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284121 2005 UC201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284122 2005 UM219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284123 2005 UZ238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284124 2005 UG239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284125 2005 UM244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
284126 2005 UX258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
284127 2005 US319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
284128 2005 UM365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
284129 2005 UO382 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284130 2005 UT444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284131 2005 UV464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284132 2005 UQ478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284133 2005 UP504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 780 m MPC · JPL
284134 2005 VD38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
284135 2005 VS57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
284136 2005 VC77 04/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
284137 2005 VZ88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
284138 2005 VW124 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284139 2005 WS6 21/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
284140 2005 WK10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284141 2005 WM14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284142 2005 WM34 21/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
284143 2005 WV43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284144 2005 WX48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284145 2005 WF58 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284146 2005 WE68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284147 2005 WX71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284148 2005 WP83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
284149 2005 WK90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284150 2005 WP102 24/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284151 2005 WT151 28/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284152 2005 XC4 01/12/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284153 2005 XN32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284154 2005 XO90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284155 2005 YY14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284156 2005 YV33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284157 2005 YL36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284158 2005 YS42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284159 2005 YW46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284160 2005 YB49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284161 2005 YM66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284162 2005 YE70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284163 2005 YX75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284164 2005 YU81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284165 2005 YB107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284166 2005 YS108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284167 2005 YK122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284168 2005 YU151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284169 2005 YX159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284170 2005 YZ161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284171 2005 YE241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284172 2005 YT270 28/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
284173 2005 YL282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284174 2006 AL 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284175 2006 AP15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284176 2006 AH29 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284177 2006 AT30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
284178 2006 AM40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284179 2006 AO48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
284180 2006 AR48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284181 2006 AT56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284182 2006 AS72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284183 2006 AB73 07/01/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
284184 2006 AX80 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
284185 2006 AH87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284186 2006 AZ94 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284187 2006 AZ100 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284188 2006 AC102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284189 2006 AA105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284190 2006 BH1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284191 2006 BQ3 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
284192 2006 BR12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284193 2006 BK13 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
284194 2006 BC24 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284195 2006 BH25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284196 2006 BR31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284197 2006 BW95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284198 2006 BB115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284199 2006 BU116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284200 2006 BM128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL