Danh sách tiểu hành tinh/284001–284100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284001 2004 TF98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284002 2004 TX108 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
284003 2004 TA122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
284004 2004 TP123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
284005 2004 TL127 07/10/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
284006 2004 TR127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284007 2004 TT128 07/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
284008 2004 TB161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284009 2004 TG163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284010 2004 TS196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
284011 2004 TZ206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284012 2004 TS214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284013 2004 TG242 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
284014 2004 TU274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284015 2004 TX278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284016 2004 TD293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284017 2004 TG298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284018 2004 TA362 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284019 2004 TA368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284020 2004 UL2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284021 2004 VE10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
284022 2004 VD16 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
284023 2004 VP38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284024 2004 VV47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284025 2004 VV62 07/11/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
284026 2004 VC64 07/11/2004 Needville Needville Obs. 1,8 km MPC · JPL
284027 2004 VL79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284028 2004 WJ5 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
284029 Esplugafrancoli 2004 XQ16 10/12/2004 Begues J. Manteca 4,2 km MPC · JPL
284030 2004 XV25 09/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284031 2004 XD56 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284032 2004 XS94 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284033 2004 XW101 09/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284034 2004 XA163 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
284035 2004 XE164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
284036 2004 YO8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284037 2004 YR19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284038 2004 YP25 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284039 2004 YJ36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
284040 2005 AZ24 07/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
284041 2005 AD25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
284042 2005 AG39 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284043 2005 AU46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
284044 2005 AA51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284045 2005 AC53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284046 2005 AU61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
284047 2005 AC77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
284048 2005 BG4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284049 2005 BS6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
284050 2005 BV11 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284051 2005 BU20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284052 2005 BY25 18/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
284053 2005 BD37 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
284054 2005 CO2 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284055 2005 CA13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284056 2005 CS18 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284057 2005 CT42 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284058 2005 CV46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284059 2005 CG54 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284060 2005 CH58 02/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
284061 2005 CV64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284062 2005 ER 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
284063 2005 EU1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284064 2005 EZ8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284065 2005 EU71 02/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
284066 2005 EG80 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284067 2005 EX90 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
284068 2005 EU104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284069 2005 EO155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
284070 2005 ER156 09/03/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
284071 2005 EQ157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
284072 2005 EL164 11/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
284073 2005 EP250 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284074 2005 ED254 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284075 2005 GB16 02/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284076 2005 GL78 06/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284077 2005 GL133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284078 2005 GN141 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284079 2005 JZ23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284080 2005 JC34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284081 2005 JS49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284082 2005 JS63 10/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
284083 2005 JS79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
284084 2005 JT93 11/05/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
284085 2005 JS163 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
284086 2005 LA1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
284087 2005 LU17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284088 2005 LD35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284089 2005 LQ37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284090 2005 LR37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284091 2005 ME4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284092 2005 MQ27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284093 2005 MT32 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
284094 2005 MK34 29/06/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
284095 2005 MG42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284096 2005 NQ17 03/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
284097 2005 NE23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284098 2005 NQ85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
284099 2005 OG31 31/07/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
284100 2005 QG55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL