Danh sách tiểu hành tinh/283901–284000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283901 2004 DO28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283902 2004 DP28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
283903 2004 DT43 23/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283904 2004 DX43 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283905 2004 EB42 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
283906 2004 EH45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283907 2004 ES93 15/03/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
283908 2004 FY8 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
283909 2004 FM13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283910 2004 FK23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
283911 2004 FE38 17/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
283912 2004 FW111 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
283913 2004 FX111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283914 2004 FQ121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283915 2004 FG124 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283916 2004 FB125 27/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283917 2004 FF143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283918 2004 GL31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283919 2004 HU12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
283920 2004 HL25 19/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283921 2004 HH53 25/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
283922 2004 HX60 23/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283923 2004 JH26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283924 2004 KA11 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283925 2004 LJ12 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
283926 2004 NT8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
283927 2004 NW14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283928 2004 OZ6 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283929 2004 PA2 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
283930 2004 PM7 06/08/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
283931 2004 PT17 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283932 2004 PS18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283933 2004 PS30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283934 2004 PX30 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283935 2004 PH31 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
283936 2004 PG34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
283937 2004 PY35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283938 2004 PR40 09/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283939 2004 PJ48 08/08/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283940 2004 PU55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283941 2004 PJ59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283942 2004 PD61 09/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283943 2004 PL61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283944 2004 PS62 10/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283945 2004 PB63 10/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
283946 2004 PV64 10/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
283947 2004 PF65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283948 2004 PU85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283949 2004 PG94 10/08/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
283950 2004 PL103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283951 2004 PY112 13/08/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
283952 2004 QH1 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283953 2004 QT3 21/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
283954 2004 QS7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 830 m MPC · JPL
283955 2004 QW19 21/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,8 km MPC · JPL
283956 2004 QH24 27/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283957 2004 RF 01/09/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 890 m MPC · JPL
283958 2004 RX 04/09/2004 Needville Needville Obs. 620 m MPC · JPL
283959 2004 RZ12 04/09/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
283960 2004 RJ13 04/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
283961 2004 RB19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283962 2004 RD21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
283963 2004 RO27 06/09/2004 Siding Spring SSS 600 m MPC · JPL
283964 2004 RA47 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283965 2004 RW49 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283966 2004 RQ55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283967 2004 RG58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283968 2004 RV65 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
283969 2004 RG66 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283970 2004 RN83 09/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
283971 2004 RZ97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283972 2004 RP101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283973 2004 RW109 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283974 2004 RE148 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283975 2004 RL155 10/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
283976 2004 RW158 10/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
283977 2004 RS161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
283978 2004 RQ169 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283979 2004 RN170 08/09/2004 Apache Point Apache Point Obs. 940 m MPC · JPL
283980 2004 RN172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283981 2004 RZ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283982 2004 RO184 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
283983 2004 RC189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283984 2004 RB192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283985 2004 RS222 03/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283986 2004 RJ224 08/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
283987 2004 RK237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
283988 2004 RY310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283989 2004 RR323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283990 Randallrosenfeld 2004 SG2 16/09/2004 Jarnac T. Glinos, W. Levy 860 m MPC · JPL
283991 2004 SL30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283992 2004 SS31 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
283993 2004 SG44 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283994 2004 TT33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283995 2004 TC34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
283996 2004 TJ46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283997 2004 TM46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283998 2004 TP49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283999 2004 TY67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
284000 2004 TR95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also