Danh sách tiểu hành tinh/284401–284500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284401 2006 UD54 17/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
284402 2006 UC80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284403 2006 UP91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
284404 2006 UF96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284405 2006 UH127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284406 2006 UU153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284407 2006 UQ156 21/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284408 2006 UV183 18/10/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
284409 2006 UP191 19/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284410 2006 UF200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
284411 2006 UU202 22/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
284412 2006 UY222 17/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
284413 2006 UH228 20/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284414 2006 UC230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
284415 2006 UZ232 21/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
284416 2006 UC309 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
284417 2006 UY329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284418 2006 VV144 15/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
284419 2006 WD150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
284420 2006 XM5 06/12/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
284421 2006 XM38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284422 2006 YD 16/12/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
284423 2007 AR17 15/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284424 2007 BO36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284425 2007 BG68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284426 2007 CT 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 960 m MPC · JPL
284427 2007 CD35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284428 2007 CE64 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284429 2007 DC4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
284430 2007 DQ10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284431 2007 DB30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
284432 2007 DV38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
284433 2007 DU52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
284434 2007 DQ53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284435 2007 DZ62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
284436 2007 DR96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
284437 2007 DB98 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284438 2007 DC105 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284439 2007 DQ114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
284440 2007 EF9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284441 2007 EN37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284442 2007 ES40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
284443 2007 EE51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
284444 2007 EZ51 11/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
284445 2007 EU86 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
284446 2007 EB91 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284447 2007 ET144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
284448 2007 EE153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
284449 2007 EL191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284450 2007 EY213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284451 2007 ES218 11/03/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
284452 2007 EU218 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
284453 2007 EE220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
284454 2007 EX221 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
284455 2007 FF20 24/03/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
284456 2007 FM28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284457 2007 FT36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284458 2007 GB1 08/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
284459 2007 GG10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
284460 2007 GH19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284461 2007 GH30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284462 2007 GL36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284463 2007 GO40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284464 2007 GE42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284465 2007 GU53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
284466 2007 GF56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284467 2007 GH64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
284468 2007 GH67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
284469 2007 GW76 12/04/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
284470 2007 HT6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284471 2007 HP21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284472 2007 HC39 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284473 2007 HX40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284474 2007 HR50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284475 2007 HJ57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284476 2007 HQ59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284477 2007 HG86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284478 2007 HK88 19/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284479 2007 HB98 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284480 2007 JT1 07/05/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
284481 2007 JU3 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
284482 2007 JF20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
284483 2007 JG21 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
284484 2007 JD27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284485 2007 JL44 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
284486 2007 LR20 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
284487 2007 LV26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284488 2007 MF15 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284489 2007 MJ16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284490 2007 NZ 11/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
284491 2007 NQ2 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
284492 2007 NF5 11/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
284493 2007 ND6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
284494 2007 OB1 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
284495 2007 OX1 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
284496 2007 PD7 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284497 2007 PU8 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
284498 2007 PH9 11/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
284499 2007 PS14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
284500 2007 PE15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL