Danh sách tiểu hành tinh/284301–284400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284301 2006 OZ6 24/07/2006 Marly Naef Obs. 4,0 km MPC · JPL
284302 2006 OK15 30/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
284303 2006 PY12 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
284304 2006 PL24 12/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
284305 2006 PK34 15/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284306 2006 QO5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
284307 2006 QR13 17/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284308 2006 QG33 24/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
284309 2006 QJ40 25/08/2006 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
284310 2006 QO49 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284311 2006 QA57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284312 2006 QB57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284313 2006 QF99 23/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
284314 2006 QJ104 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284315 2006 QH113 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
284316 2006 QQ118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
284317 2006 QV123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
284318 2006 QX135 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
284319 2006 QJ142 18/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284320 2006 QK142 18/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
284321 2006 QF161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284322 2006 QP164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
284323 2006 QV164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
284324 2006 QM166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
284325 2006 QO170 18/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
284326 2006 QG182 27/08/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
284327 2006 RY1 13/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
284328 2006 RD7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
284329 2006 RE12 14/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
284330 2006 RY12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284331 2006 RU14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
284332 2006 RQ15 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
284333 2006 RB16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
284334 2006 RV17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
284335 2006 RR18 14/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
284336 2006 RS23 13/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
284337 2006 RL24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284338 2006 RA41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284339 2006 RG41 14/09/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
284340 2006 RR42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284341 2006 RK44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284342 2006 RD56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284343 2006 RN58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284344 2006 RY63 12/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
284345 2006 RY67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284346 2006 RC70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284347 2006 RT71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284348 2006 RJ77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
284349 2006 RO95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284350 2006 RC98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
284351 2006 RJ98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
284352 2006 RF121 06/09/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
284353 2006 SU42 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284354 2006 SK60 18/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
284355 2006 ST62 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284356 2006 SU67 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284357 2006 SA78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,8 km MPC · JPL
284358 2006 SX86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284359 2006 SF116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
284360 2006 SV120 18/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
284361 2006 SP126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
284362 2006 SM128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
284363 2006 SY133 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
284364 2006 SY145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284365 2006 SP153 20/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284366 2006 SM154 20/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
284367 2006 SD183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284368 2006 SU183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
284369 2006 SZ183 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284370 2006 SX184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284371 2006 SZ201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284372 2006 SG212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
284373 2006 SL227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284374 2006 ST250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284375 2006 SJ285 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284376 2006 SP286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
284377 2006 SE291 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
284378 2006 SL291 16/09/2006 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
284379 2006 SN315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284380 2006 SJ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284381 2006 SA339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284382 2006 SV352 30/09/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
284383 2006 SC363 30/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
284384 2006 SD371 27/09/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
284385 2006 SB376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
284386 2006 SE376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
284387 2006 SU381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
284388 2006 SZ386 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
284389 2006 TT14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284390 2006 TM20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284391 2006 TQ23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284392 2006 TE37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284393 2006 TQ56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
284394 2006 TT57 15/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
284395 2006 TW59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284396 2006 TE65 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
284397 2006 TY91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
284398 2006 TN111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
284399 2006 UZ7 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
284400 2006 UC17 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL